Äldreomsorg

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare och har tre särskilda boende för äldre och en dagverksamhet. Vi arbetar med ett salutogent och individuellt anpassat förhållningssätt. Det innebär att vi möter dig med fokus på dina förmågor, möjligheter och styrkor.

Väsby Stöd och Omsorg erbjuder behovsbedömda vård- och omsorgsboende med olika inriktningar för att bemöta flera intressen.

Väsby Stöd och Omsorg bedriver dagverksamheten Navet. Verksamheten är till för dig som bor hemma och har särskilda behov.

Här kan du läsa mer om Väsby Stöd och Omsorg som arbetsgivare och se vilka lediga tjänster som finns hos oss.