Dagverksamheten Navet

Navet ligger centralt i Väsby centrum och är en biståndsbedömd insats. Verksamheten är till för dig som bor hemma och har behov av stöd. Vi utgår alltid från dina behov och förmågor.

Samvaro på dagverksamheten Navet

Fotograf: Rosie Alm

På Navet arbetar vi utifrån fyra arbetssätt

 • Personcentrerad omvårdnad.
 • Reminiscens - minnesväckare.
 • Validation - bekräftande samtal.
 • Beröringsmassage.  

Syftet med dagverksamheten

 • Att göra din dag meningsfull.
 • Att du ska få gemenskap och social samvaro med andra.
 • Att du ska känna dig trygg.
 • Att du ska få komma och vara i en positiv atmosfär.
 • Att höja din livskvalitet. 

Olika aktiviteter

 • Daglig gymnastik / rörelse / promenader.    
 • Spel och frågesport.  
 • Högläsning / berättarstunder.   
 • Sång / musik / dans / underhållning.  
 • Olika former av pyssel och handarbeten.  
 • Minnesväckare med hjälp av bl.a. "minneslådor".

Mat och transport

Vi äter lunch, dricker förmiddags och eftermiddagskaffe tillsammans. Lunchen tillagas av vårt egna tillagningskök Himmel & Pannkaka som ligger i samma lokaler.

Till och från Navet kan du antingen ta dig själv eller med turbundna resor (taxi) som vi beställer åt dig. Kostnaden för lunch och turbundna resor betalas genom faktura från kommunen.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022