Dagverksamheten Navet

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare av dagverksamheten Navet som ligger centralt i Väsby centrum och är en biståndsbedömd insats. Verksamheten är till för dig som bor hemma och har behov av stöd. Vi utgår alltid från dina behov och förmågor.

Våren 2023 blev Navet Silvia certifierad, det innebär att alla medarbetare har fått en grundutbildning i demenskunskap genom Silvia hemmet. Chefen har utbildats i teamarbete och minst en medarbetare har fått reflektionsledarutbildning. Vi utbildar kontinuerligt nya medarbetare i Sivia hemmets vårdfilosofi.

Samvaro på dagverksamheten Navet

Fotograf: Rosie Alm

På Navet arbetar vi utifrån fyra arbetssätt

 • Personcentrerad omvårdnad.
 • Reminiscens - minnesväckare.
 • Validation - bekräftande samtal.
 • Beröringsmassage.  

Syftet med dagverksamheten

 • Att göra din dag meningsfull.
 • Att du ska få gemenskap och social samvaro med andra.
 • Att du ska känna dig trygg.
 • Att du ska få komma och vara i en positiv atmosfär.
 • Att höja din livskvalitet. 

Olika aktiviteter

 • Daglig gymnastik / rörelse / promenader.    
 • Spel och frågesport.  
 • Högläsning / berättarstunder.   
 • Sång / musik / dans / underhållning.  
 • Olika former av pyssel och handarbeten.  
 • Minnesväckare med hjälp av bl.a. "minneslådor".

Mat och transport

Vi äter lunch, dricker förmiddags och eftermiddagskaffe tillsammans. Lunchen tillagas av vårt egna tillagningskök Himmel & Pannkaka som ligger i samma lokaler.

Till och från Navet kan du antingen ta dig själv eller med turbundna resor (taxi) som vi beställer åt dig. Kostnaden för lunch och turbundna resor betalas genom faktura från kommunen.

Kontakt

Telefonnummer till dagverksamheten Navet: 0859097505
Telefonnummer till enhetschef Rosa Vega: 0851808828
Mejladress till enhetschef Rosa Vega: rosa.vega.jacome@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 18 december 2023