Avlösarservice

Väsby Stöd och Omsorg är kommunal utförare, där Personligt stöd ansvarar för denna insats. Denna insats ges i hemmet hos person med funktionsnedsättning.

Avlösarservice i hemmet

En avlösare tar tillfälligt ansvar för din omvårdnad. Det innebär att anhöriga eller närstående får möjlighet att vila eller utföra egna aktiviteter.

Insatsen kan ges både enligt lagarna LSS och SoL.

  • Vi lägger vikten vid att du ska känna dig trygg med det stöd vi ger.
  • Vi ser till dina intressen, förmågor och behov.
  • Vårt mål är att du utvecklas och att din vardag är väl fungerande.  
  • Vi stimulerar och ger förutsättningar till att ta del av samhällets utbud på dina villkor

 


Senast uppdaterad: 18 december 2023