Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för personer med olika funktionsvariationer. Du ska vara i yrkesverksam ålder med rättighet enligt lagen om stöd och service (LSS). Vi samarbetar mellan de olika verksamheterna. Allt för att du ska få prova på fler och olika aktiviteter och arbetsuppgifter.

Daglig verksamhet är en insats med olika inriktningar. De olika inriktningarna är:

 • Sinnesupplevelse: Händelseriket.  
 • Autism: Södra / Östra Berget. 
 • Kultur och Hantverk: Ateljé Tygtryck, Hörnan, Vilunda Snick, Stora Vilunda. 
 • Produktion:  Närmiljöteamet, Lotsen.
 • Arbetsplatsförlagd verksamhet: Servicegruppen, Hundkennel.
 • Förvärvad hjärnskada: Alternativ Daglig verksamhet.
Nagelvård.

Fotograf: Rosie Alm

Alternativ verksamhet vänder sig till personer med förvärvad hjärnskada. Du ska vara i yrkesverksam ålder med rättighet enligt lagen om stöd och service (LSS).

Syfte

 • Du är med och skapar en meningsfull sysselsättning. 
 • Du ska få uppleva glädje i vardagen.
 • Du får stöd till att bevara förmågor och utveckla nya.    

Så här arbetar vi

Vi ser till dina individuella förmågor, behov och önskemål. Du är med och planerar din dagliga verksamhet. Ni kontrollerar regelbundet att det blir som ni bestämt och som du önskat.

Du avgör hur mycket social samvaro du önskar och klarar av. 

Innehåll

 • Vi skapar en struktur i vardagen. Det ska kännas bekvämt, därför utgår vi från din dagsform.
 • Vi stimulerar dina olika sinnen. Du kan få prova på olika minnesövningar, skapande aktiviteter, dator och olika sätt att kommunicera.
 • Du kan stärka din motorik genom träning på olika sätt, exempelvis balansträning.
Servicegruppen arbetar i receptionen på Brobacken.

Bild: Upplands Väsby kommun

Arbetsplatsförlagd verksamhet

 • Alla ska få finnas med i arbetslivet. Att arbeta i en grupp ute på en arbetsplats innebär en trygghet.
 • Här kan du tryggt få öva på att samarbeta och påverka din arbetsmiljö.
 • Vi ger dig stöd till att utvecklas i ditt arbete och som enskild person. Du bestämmer takten. 
 • I det sociala sammanhanget deltar du så mycket du önskar och klarar. 
 • Vi ger stöd till att delta i samhällslivet utifrån egna villkor.

Du är med och påverkar

Du är med och planerar din arbetsvecka. Du är med och kontrollerar regelbundet så att det blir som ni bestämt och som du önskat.

Vi uppmuntrar och ger stöd till att våga pröva olika och nya arbetsuppgifter. Vi samarbetar även med andra verksamheter.  

Arbetsuppgifter i de olika kommunhusen

 • Kontorsservice - Vi kan ta hand om utskick av olika slag. Vi kan kopiera, sortera, lägga i kuvert och adressera. Vi kan fylla i pärmar efter anvisad beställning. Vi kan spiralbinda till block och häften och laminera.
 • Miljöarbete - Vi är med och tar ansvar för kommunens miljöarbete. Vi källsorterar returpapper, plast, glas och plåt.
 • Vi har ansvar för vissa kaffemaskiner som vi rengör, fyller på och beställer nytt.

Överenskommelser med Brobackens äldreboende

Vi har en överenskommelse med Brobackens äldreboende och utför arbetsuppgifter där åt dem.

 • Arbeta i receptionen - Försäljning av hygienartiklar och godis till de äldre som bor här. Vi delar ut post, morgon- och dagstidningar.
 • Ta emot varor - Vi packar upp varor och fyller på förråden.
 • Källsortering - Vi går runt på alla avdelningar varje dag och källsorterar. Vi rengör sopkärlen.
 • Övrigt - Vi ger stöd vid aktiviteter och evenemang. Hämta och lämna gäster. Vi pyntar till storhelger. Vi ser till att det är rent och fint i personalrum.

Hundkennel

För dig som är intresserad av arbete med hundar. Du ska tycka om att vara ute i naturen i ur och skur och ha kläder efter väder. Hundkenneln har begränsat med platser.

 • Ge hundarna mat.
 • Hålla rent i hundarnas utrymmen.
 • Promenader, fm och em.
Här trycker vi på tyger.

Fotograf: Rosie Alm

Ateljé Tygtryck och Vilunda Snick samarbetar under namnet Optimus hantverkshus.

Syfte med verksamheten

 • Du kan utvecklas i ditt arbete. 
 • Vi ger stöd till att behålla förmågor och till att utvecklas i din takt.
 • Du kan delta i samhällets utbud på egna villkor.          

Detta arbetar vi med

 • Vi arbetar med broderi, syr på maskin och väver.
 • Du är med och ritar egna mönster till schablontryck. Vi trycker på papper och tyger.
 • Vi erbjuder även rörelse och musik. Vi går ofta promenader utmed Väsbyån. Det ska bli en meningsfull dag.
 • Vi har försäljning av våra produkter och tar även emot beställningar.

Du är med och påverkar

Du som individ med dina förmågor, behov och önskemål styr vårt stöd. Du är med och planerar din arbetsvecka. 

Läge

Ateljé Tygtryck har sin lokal bland andra företag i kvarteret f.d. Optimusfabriken. Vi är granne med Väsby Konsthall. Vi har nära att gå till Upplands Väsby station.

Musikstund på altanen

Bild: Upplands Väsby kommun

Händelseriket är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med olika rörelseförmågor, olika sätt att kommunisera och olika sätt att vilja umgås.

Syfte med verksamheten

Alla ska få en meningsfull dag.

Att uppleva med sina sinnen

Vi har takliftar och olika hjälpmedel. Vi har aktiviteter som stimulerar alla dina sinnen.  

Du har många aktiviteter att välja på. Du kan delta i promenader, bussutflykter, bakning, musik, dans, taktil stimulering, dator och teckenkommunikation.

Händelseriket har flera rum för olika upplevelser. Vi har rum där du kan bada bubbelbad och olika rum för avslappning. För musik och rörelse finns flera möjligheter.

Vi sätter dig som individ i fokus

Din vardag blir begriplig och du kan få en översikt genom att vi är tydliga. 

Din utveckling är vårt ansvar

 • Vi ser till dina förmågor och de resurser du har.
 • Vi ger dig stöd till att utvecklas i din takt.
 • Vi uppmuntrar och ger stöd till att våga pröva olika och nya aktiviteter.

Du avgör hur mycket social samvaro du önskar och klarar av. 

Läge

Händelseriket ligger i en egen byggnad i ett plan. Vi har nära till skog och promenadstråk. Vi kan lätt promenera till centrum.

Målade väskor på Hörnan

Bild: Upplands Väsby kommun

Hörnan är en Daglig verksamhet för arbete med olika skapande aktiviteter.

Individen i fokus

 • Dina behov och önskemål styr hur verksamheten utvecklas.
 • Vi bygger vårt stöd på vad du kan och är intresserad av.
 • Vi ger dig stöd till att behålla förmågor och till att utvecklas i din takt. Du bestämmer takten. 
 • Du ska att få vara delaktig i samhället på egna villkor.               

Detta arbetar vi med

 • Vi bakar efter beställning från andra verksamheter, till exempel Café Astrid.
 • Du har tillgång till dator, arbete med textil och olika hantverk.
 • Du kan ta del av anpassad gymnastik, promenader, utflykter, högläsning och musikstunder.

Du är med och påverkar

Du är med och planerar ditt veckoschema. Du sätter upp egna mål. Du är med och kontrollerar regelbundet så att det blir som ni bestämt och som du önskat. 

Läge

Hörnan ligger bakom Café Astrid vid Upplands Väsby centrum. Vår adress är Dragonvägen 88-90. Vi har Väsby centrum som granne.

Räknejobb på Lotsen.

Fotograf: Rosie Alm

Lotsen har arbete som inriktning

 • Alla ska få finnas med i arbetslivet.
 • Vi ger dig stöd till att utvecklas i ditt arbete och som enskild person. Du bestämmer takten.
 • Du blir en del i ett socialt sammanhang. 
 • Vi ger stöd till att delta i samhällslivet utifrån egna villkor.

Detta arbetar vi med

Två olika företag lägger ut arbeten till oss. Vårt arbete blir mest att räkna, väga, sortera och paketera.

Genom att arbeta här kan du arbetsträna och komma igång med rutiner som behövs vid arbete. 

Du är med och påverkar

Du som individ med dina förmågor, behov och önskemål styr vårt stöd. Du är med och planerar din arbetsvecka. 

Du avgör hur mycket social samvaro du önskar och klarar av. 

Du som individ står i fokus

Vi ger personligt stöd så att du bäst kan koncentrera dig. Vid behov kan vi anpassa arbetsuppgifterna så att det fungerar för dig. Här kan du tryggt få öva på att samarbeta och påverka din arbetsmiljö.

Vi uppmuntrar och ger stöd till att våga pröva olika och nya arbetsuppgifter.

Vi samarbetar med andra verksamheter, så att du kan få prova fler och andra arbetsuppgifter eller få praktisera.

Läge

Vår arbetslokal ligger på Norra Berget, Stallgatan. Vi finns söder om Upplands Väsby centrum.

Närmiljöteamet borstar rent.

Bild: Upplands Väsby kommun

Närmiljöteamet har fokus på arbete och social tillhörighet. Vi vänder oss till dig som har rätt till Daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS), eller behov av arbetsträning via arbetsförmedlingen (AF) eller en Offentligt Skyddad Anställning.

Motto för Närmiljöteamet

Att hålla Upplands Väsby kommun rent, ljust och snyggt.

Våra arbetsuppgifter kommer i första hand från kommunens gata- och parkskötsel, felanmälan och stadsträdgårdsmästaren.

Detta arbetar vi med

Vi håller rent ute i kommunen. Vi röjer till bra sikt för att säkra utemiljöer. Vi är med och vårdar kommunens fornminnen. Vi kör alla ADR-transporter, det vill säga farligt avfall.

Säsong och väder påverkar vårt arbete. Det kan handla om att vårstäda, blåsa löv eller att skotta snö.

Vi har även arbetsuppgifter inomhus. Vi underhåller själva våra verktyg och redskap. Vi tvättar alla våra arbetskläder och städar samlingslokalen.

Du är med och påverkar

Du som individ med dina förmågor, behov och önskemål styr vårt stöd.

Vi samtalar mycket. Alla är med och planerar veckans arbete. Här får du stöd till att utvecklas i ditt arbete och som enskild person. Du bestämmer takten. Vi ger dig stöd till delaktighet i samhället på dina villkor.

Du avgör hur mycket social samvaro du önskar och klarar av. 

Genom vår kontakt med AF lyckas vi ibland skapa en grund för vidare arbetsträning och anställning.

Läge

Närmiljöteamet har sin samlingslokal i samma hus som Upplands Väsby kommuns gata- och  markskötsel. Förråd och verkstad ligger nära i samma område.

Här ritas mönster på Stora Vilunda

Fotograf: Rosie Alm

Stora Vilunda välkomnar till en inspirerande verksamhet och arbetsmiljö.

Du är intresserad av kreativt arbete

Vi vänder oss till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation.

Syfte

Du får stöd till att utvecklas i ditt konstnärliga arbete och som enskild person. Du bestämmer takten.

Vi ger dig stöd till att delta i samhällslivet på dina villkor.

Vi har fokus på skapande arbete 

Här kan du få prova på olika material och tekniker för skapande. Som exempel kan du få ägna dig åt måleri, teckning, foto, data, sömnad och renovering av möbler.

Det som skapas på Stora Vilunda säljs i egen butik. Vår butik: "Boutique Fröken Julie Vintage & Remake" lägger ut föremål till salu på egen facebooksida.

Butiken är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag 10.00-15.30.

Du är med och påverkar

Du är med och planerar din arbetsvecka. Du är med och kontrollerar regelbundet så att det blir som ni bestämt och som du önskat. Du har full insyn och är delaktig efter önskemål och förmåga.

Du avgör hur mycket social samvaro du önskar och klarar av. 

Läge

Stora Vilunda ligger i ett bostadsområde med en fin park i centrala Upplands Väsby. Tillgång till allmänna bussar finns på gångavstånd.  

Södraberget baksidan

Södra och Östra Berget är en daglig verksamhet som anpassas efter dig. Vi vänder oss till dig med autism och autismliknande funktionsnedsättning.

Verksamheten har fokus på hälsa, rörelse och sinnesupplevelse.

Så arbetar vi med individuellt stöd

 • Vi tillämpar ett salutogent arbetssätt med lågaffektivt bemötande.
 • Vi anpassar stödet efter dina behov och din dagsform. 
 • Vi tar hänsyn till dina förmågor och intressen. 
 • Vi stimulerar dig till utveckling i egen takt. Du ska få en verksamhet som fungerar och som du trivs med. 
 • Vi skapar trygghet genom att vara tydliga. Vi följer rutiner du känner igen.  
 • Vi använder oss av kognitiva hjälpmedel och tydliggörande pedagogik såsom
  tecken kommunikation, pictogram och bilder
 • Varje dag har vi schemalagda aktiviteter.

Exempel på aktiviteter

 • Anpassad gymnastik och avslappning. 
 • Promenader. 
 • Utflykter med egen buss till strövområden,
  bondgård, badplats, café
 • Bad i Dragonbadet.
 • Sinnesupplevelse i speciellt utrustade rum.
 • Data
 • Bibliotek
 • Torp ( kommunens som vi har tillgång till )

Läge

Du hittar Södra och Östra Berget i en fristående byggnad nära skog och natur med bra promenadslingor. Vi har en stor trädgård där vi kan grilla och fika när vädret tillåter. Verksamheten har även tillgång till ett torp, Prästtorpet som ligger i Runby. 

Mall för träram.

Fotograf: Rosie Alm

Vilunda Snick och Ateljé Tygtryck samarbetar under namnet Optimus hantverkshus.

Syfte med verksamheten

 • Ditt arbete ska leda till personlig utveckling. Vi ser till dina förmågor.
 • Du ska få stöd till att ta del av samhällets utbud på egna villkor.

Detta arbetar vi med 

Vilunda Snick är ett snickeri. Men du behöver inte kunna snickra. Du är med och arbetar fram en idé som kan bli en färdig produkt. Detta kan vi sedan sälja.

Utöver snickeri utför vi också olika vaktmästerisysslor. Vi tar emot beställningar från övriga LSS-verksamheter inom Väsby Stöd och Omsorg. 

Individen i fokus

Dina behov och önskemål styr hur verksamheten utvecklas. Du kan ta del av gym, konstskola, kulturutflykter, musik och datakunskap.

Du är med och planerar ditt veckoschema. Du sätter upp dina egna mål. 

Vi Lägger stor vikt vid samvaro och samtal. Hos oss blir du en del i en social tillhörighet.

Läge

Vilunda Snick har sin lokal bland andra företag i kvarteret före detta Optimusfabriken. Vi har nära att gå till Upplands Väsby station.

Vilunda Snick har haft samma adress sedan 1989 och är väl etablerat där. Väsby Konsthall är vår granne och vi tar även emot beställningar från konstnärer.

Praktik på arbetsmarknaden

Daglig verksamhet har en arbetskonsulent, som ger stöd om du önskar praktik ute på arbetsmarknaden. Ni gör en kartläggning tillsammans. Du är med och berättar om vad du kan, vilka erfarenheter du har, dina intressen och önskemål.

Kontaktman

Du kommer att få en egen kontaktman. Kontaktmannen har ett större ansvar för just dig och din livssituation. Tillsammans planerar ni det som rör ditt personliga behov av stöd. Vi uppmuntrar och stöder dig till att vara med. Du är med och kontrollerar regelbundet så att det blir som ni bestämt och som du önskat.

Vi måste dokumentera enligt gällande lagar. Du har rätt att ta del av det som skrivs och att påverka efter din förmåga. Vi följer de lagar som gäller kring tystnadsplikt och sekretess.

Senast uppdaterad: 17 juni 2020