Korttidstillsyn

Väsby Stöd och Omsorg har verksamhet för skolungdomar över 12 år. Vi finns för ungdomar som har olika funktionsvariationer och inte kan vara ensamma hemma före och efter skoldagen och under skollov. Verksamheten är en insats som kräver prövning av behov och sedan beslut.

Karaoke på Smedjans korttidstillsyn

Fotograf: Rosie Alm

Smedjan

På Smedjan har vi fritidsverksamhet. 

Verksamheten är öppen året runt

Under skolterminen gör vi avtal för varje ungdom om tider fram till klockan 17.00. Ungdomarna blir bjudna på mellanmål.

Hos oss kan du hitta många aktiviteter både inomhus och utomhus. Våra lokaler och vår utrustning kan stimulera dig till att prova på olika aktiviteter.

Under loven har vi större rörelsefrihet och tid att göra utflykter såsom bad, bowling, bio och teater.

Vi har fokus på dig som ung

  • Du ska känna dig trygg med det stöd och den stimulans vi ger. 
  • Vi utgår från dina intressen, förmågor och behov. 
  • Vi lägger stor vikt vid att möta och bekräfta dig som ung.
  • Vi ger stöd och förutsättningar till att ta del av samhällets utbud på egna villkor.

Läge

Smedjan hittar du på bottenplan i Smedby skola.

Senast uppdaterad: 26 september 2022