Farligt avfall

Här kan du läsa mer om vad som klassas som farligt avfall och hur det ska sorteras. Det finns även information till dig som bor i Upplands Väsby eller har en verksamhet här som funderar på hur du kan sortera rätt.

Vad är farligt avfall

Som farligt avfall räknas bland annat elavfall, det vill säga allt som har sladd eller batteri. Även utgångna eller överblivna läkemedel och kanyler, som ska lämnas till apotek.Farligt avfall är sådant som är skadligt för miljön om det lämnas på fel ställe. Det innehåller giftiga ämnen och kan ge allvarliga skador på växter, djur och människor om de kommer ut i naturen. Det måste därför sorteras ut och tas om hand separat.

Sörab och farligt avfall

På Sörabs webbplats kan du läsa mer om farligt avfall på återvinningscentralerna. På bland annat Smedby finns miljöstationer där de flesta slags farligt avfall tas emot. 

Information om farligt avfall på SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

El-kretsen

Det är El-kretsen som samlar in och återvinner dina batterier och ditt elektriska avfall. Genom att du lägger den uttjänta elektroniken och batterierna i behållare för elretur.

När det samlas in transporteras de till någon av deras specialiserade återvinningsanläggningar för att demonteras. Efter demontering och sortering tas de miljöfarliga komponenterna om hand om och de olika beståndsdelarna förädlas till nya råvaror eller energi.

 • aceton
 • asbest
 • avfettningsmedel
 • batterier
 • kemikalier
 • kvicksilvertermometrar
 • lack
 • målarfärg
 • lacknafta
 • lågenergilampor
 • lysrör
 • nagellack
 • parfymer

Förpacka ditt farliga avfall väl

Oavsett var du lämnar ditt farliga avfall, tänk på det här:

 • Använd originalförpackning eller märk avfallet tydligt med innehåll. Om du till exempel har lacknafta i en glasburk – märk burken med ”lacknafta”.
 • Blanda inte ihop olika sorters flytande farligt avfall.
 • Förpacka väl! Det får inte läcka eller krossas under transport. Det utgör en risk för de som hanterar ditt avfall.
 • dammsugare
 • datorer
 • glödlampor
 • elektriska hushållsmaskiner
 • julgransbelysning
 • lågenergilampor
 • lysrör
 • TV-apparater
 • vitvaror
 • mobiltelefoner 

Lämna ditt elavfall i butik

Du kan lämna ditt elavfall till butiker som säljer elprodukter. Smått elavfall (mindre än 25 cm), kan du lämna kostnadsfritt i obegränsad mängd till alla större butiker. För stort elavfall gäller en-mot-en principen. När du köper en ny produkt kan du alltså lämna din gamla i butiken.

Mer information om butiksinsamling på El-kretsens hemsida Länk till annan webbplats.

Det går också bra att lämna ditt elavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.

Läkemedel och kanyler

Apoteken tar emot överblivna och för gamla läkemedel. Lägg det du ska lämna i apotekens genomskinliga påse. Det underlättar den fortsatta hanteringen.

Cytostatika (cancermedicin) och kvicksilvertermometrar ska lämnas till återvinningscentralen.

Hämta en behållare för sprutor och kanyler

För använda sprutor och kanyler kan du hämta en särskild behållare på de flesta apotek i SÖRAB-regionen. Den lämnas till apoteket eller till återvinningscentralen när den är full.

Information om läkemedel och kanyler på SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Farligt avfall

Hämtning av farligt avfall och elavfall ingår i din grundavgift. Alla en- och tvåbostadshus i Väsby ska ha en röd box där du lägger ditt farliga avfall och mindre elavfall. När boxen är full kan du betälla hämtning av den genom att logga in på Mina sidor. Du kan även beställa en röd box om du inte har en redan.

Du kan också beställa genom Väsby Direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Förpacka ditt farliga avfall väl

Oavsett var du lämnar ditt farliga avfall, tänk på det här:

 • Använd originalförpackning eller märk avfallet tydligt med innehåll. Om du till exempel har lacknafta i en glasburk – märk burken med ”lacknafta”.
 • Blanda inte ihop olika sorters flytande farligt avfall.
 • Förpacka väl! Det får inte läcka eller krossas under transport. Det utgör en risk för de som hanterar ditt avfall.

Lämna ditt kosmetiska avfall på KICKS

Nu kan du lämna in alla typer av kosmetiskt avfall på KICKS i Väsby Centrum. Som kosmetiskt avfall räknas till exempel smink, nagellack, parfym, hårspray och hårfärg.

Elavfall

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas in på återvinnigscentralen som elavfall. Har produkten inbyggda batterier ska hela produkten lämnas in. Även lysrör, lågenergilampor och glödlampor räknas som elavfall.

Lämna ditt elavfall i butik

Du kan lämna ditt elavfall till butiker som säljer elprodukter. Smått elavfall (mindre än 25 cm), kan du lämna kostnadsfritt i obegränsad mängd till alla större butiker. För stort elavfall gäller en-mot-en principen. När du köper en ny produkt kan du alltså lämna din gamla i butiken.

Mer information om butiksinsamling på El-kretsens hemsida Länk till annan webbplats.

Det går också bra att lämna ditt elavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.

Farligt avfall

Du som bor i lägenhet har ofta en insamlingsplats för elavfall, batterier, glödlampor och lysrör i ditt miljörum. Fråga din fastighetsskötare om du är osäker.

Farligt avfall som till exempel nagellack, färg eller lösningsmedel måste lämnas på återvinningscentralen i Smedby eller på mobila återvinningscentralen. Det är gratis för dig som privatperson.

Information om återvinningscentraler.

Förpacka ditt farliga avfall väl

Oavsett var du lämnar ditt farliga avfall, tänk på det här:

 • Använd originalförpackning eller märk avfallet tydligt med innehåll. Om du till exempel har lacknafta i en glasburk – märk burken med ”lacknafta”.
 • Blanda inte ihop olika sorters flytande farligt avfall.
 • Förpacka väl! Det får inte läcka eller krossas under transport. Det utgör en risk för de som hanterar ditt avfall.

Lämna ditt kosmetiska avfall på KICKS

Nu kan du lämna in alla typer av kosmetiskt avfall på KICKS i Väsby Centrum. Som kosmetiskt avfall räknas till exempel smink, nagellack, parfym, hårspray och hårfärg.

Elavfall

Du som bor i lägenhet kan ofta lämna elavfall i ditt miljörum. Som elavfall räknas allt med sladd och batteri, men också batterier, glödlampor och lysrör. Kan du inte lämna elavfall där du bor kan du lämna det till butiker som säljer elprodukter. Smått elavfall (mindre än 25 cm), kan du lämna kostnadsfritt i obegränsad mängd till alla större butiker. För stort elavfall gäller en-mot-en principen. När du köper en ny produkt kan du lämna din gamla i butiken.

Information om butiksinsamling på El-kretsens webbplats. Länk till annan webbplats.

För att farligt avfall inte ska hamna bland övriga sopor rekommenderar kommunen att det finns plats i ert miljörum där boende kan lämna sitt farliga avfall och elavfall.

Skåp för farligt avfall

För att samla in farligt avfall som exempelvis målarfärg, kemikalier och lösningsmedel krävs tillstånd. Bland annat måste farligt avfall placeras i ett låst, brandsäkert utrymme där det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar. Vill ni ha insamling av farligt avfall i ert miljörum kontaktar ni Väsby Direkt, tryckval 4.

Ni kan alltid hänvisa era boenden att lämna in sitt farliga avfall gratis på någon av SÖRABs återvinningscentraler.

Insamling av elavfall

Kommunen hämtar ert elavfall kostnadsfritt en gång i månaden. Utrusning för insamlingen hyr eller köper ni själva av valfri entreprenör. För att få ert elavfall hämtat kontaktar ni Väsby Direkt, tryckval 4.

Ni kan alltid hänvisa era boende till någon av SÖRABs återvinningscentraler eller till butiker som säljer produkter med sladd eller batteri som tar emot elavfall.

Du som är verksamhetsutövare får efter anmälan till Länstyrelsen transportera högst:

 • 100 kilo eller liter farligt avfall per kalender år

Information om tillstånd, regler och tillsyn gällande farligt avfall för verksamhetsutövare.

Senast uppdaterad: 9 december 2022