Avgifter och abonnemang för fastighetsägare

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för restavfall. Det finns också andra abonnemang som ni kan skaffa.

Grundavgift

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för restavfall och ett för matavfall. Som bostadsrättsförening eller hyresvärd betalar ni två grundavgifter per hushåll.

Matavfallsinsamling

Ni behöver också erbjuda era boende matavfallsinsamling. Matavfallet hämtas en gång i veckan. Kommunen tillhandahåller matavfallsinsamling i 140 liters-kärl eller från underjordsbehållare.

Observera att ni måste kontakta oss innan ni gör några investeringar i ombyggnationer av soprum eller underjordsbehållare. Det är viktigt för att vi ska kunna säkerställa att hämtningen kommer att fungera med den lösning ni planerar.

Senast uppdaterad: 22 december 2023