Avfallstjänster för fastighetsägare

Avfallstjänster för fastighetsägare av flerbostadshus samt för samfälligheter.

Gratis tvätt av matavfallskärl

Kommunen erbjuder gratis tvätt av matavfallskärl en gång per år. Du som också vill ha ditt restavfallskärl tvättat vid samma tillfälle kan beställa detta för 150 kronor senast den 23 augusti.

Läs mer om kärltvätt

Matavfall

Som fastighetsägare, styrelseordförande i BRF eller samfällighet ansvarar du för att boende och verksamheter i fastigheten kan sortera ut matavfallet. Kommunen tillhandahåller matavfallsinsamling i 140 liters-kärl eller i underjordsbehållare. Matavfallet hämtas en gång i veckan.

Sortering av matavfall blir obligatoriskt

Sedan 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt att sortera ut matavfall i hela Sverige. Bakgrunden till obligatoriet är ett EU-direktiv som innebär att alla medlemsländer är skyldiga att se till att matavfall samlas in och behandlas separat. Syftet är att bidra till hushållning med resurser och slutna kretslopp. När du sorterar ut ditt matavfall istället för att slänga det i den vanliga soppåsen kan avfallet omvandlas till en värdefull resurs som miljövänligt drivmedel och gödsel.

Behöver ni hjälp för att se över möjliga lösningar för matavfallsinsamling är ni välkomna att kontakta oss via vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Om ni som bostadsrättsförening eller samfällighet vill starta matavfallsinsamling i ett flerbostadshus kan företrädare för föreningen göra en intresseanmälan.

Restavfall

Ni kan välja att få restavfallet hämtat en, två eller tre gånger i veckan. Kostnaden beror på vilken storlek ni har på kärlen och hur ofta de töms. Allt ditt restavfall måste ligga i en dubbelknuten plastpåse, inget löst avfall ska ligga i kärlet.

Läs om avfallsabonnemang

Grovavfall

Ni kan ha ett abonnemang för regelbunden hämtning av grovavfall från ert miljörum. Kommunen tillhandahåller hämtning i 660 liters-kärl eller 1000 liters-kärl. Ni kan få det hämtat en, två eller tre gånger i veckan.

Läs om grovavfallsabonnemang

Det finns också möjlighet att beställa containrar eller storsäckar. Det passar till exempelvis städdagar.

För att farligt avfall inte ska hamna bland övriga sopor rekommenderar kommunen att det finns plats i ert miljörum där boende kan lämna sitt farliga avfall och elavfall.

Skåp för farligt avfall

För att samla in farligt avfall som exempelvis målarfärg, kemikalier och lösningsmedel krävs tillstånd. Bland annat måste farligt avfall placeras i ett låst, brandsäkert utrymme där det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar. Vill ni ha insamling av farligt avfall i ert miljörum kontaktar ni Väsby Direkt.

Ni kan alltid hänvisa era boende att lämna in sitt farliga avfall gratis på någon av SÖRABs återvinningscentraler.

Insamling av elavfall

Kommunen hämtar ert elavfall kostnadsfritt en gång i månaden. Utrustning ingår i ert avfallsabonnemang och erhålls av Upplands Väsby kommun utan kostnad. För att få ert elavfall hämtat kontaktar ni Väsby Direkt.

Ni kan alltid hänvisa era boende till någon av SÖRABs återvinningscentraler eller till butiker som säljer produkter med sladd eller batteri som tar emot elavfall.

Returpapper

Exempel på returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm, skrivpapper och telefonkataloger.

Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan från den 1 januari 2022 anlita valfri leverantör som är auktoriserad av SÖRAB.

Läs mer på SÖRAB:s webbplats gällande returpapper. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024