Om fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med 2027 måste alla hushåll ha en fastighetsnära insamling av förpackningar. Med fastighetsnära insamling menas att fastighetsägaren ansvarar för att det finns återvinningskärl för förpackningar nära bostaden.

I juni 2022 fattade regeringen beslut om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Den 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar.

Vad är fastighetsnära insamling av förpackningar och vad ska samlas in?

Från och med 1 januari 2024 är det kommunens upphandlade entreprenörer som kommer att hämta förpackningsavfallet fastighetsnära. Med fastighetsnära menas att det ska gå att slänga förpackningar i likhet med hur du slänger det hushållsavfall, mat- och restavfall.

Dessa förpackningstyper ska samlas in nära fastigheten:

  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Färgade och ofärgade glasförpackningar
  • Metallförpackningar

Vad händer med våra kostnader?

Från och med 2024 tar kommunen över insamlingsansvaret. Det blir då bara kommunen eller kommunens upphandlade entreprenörer som får samla in förpackningsavfall. Kostnaderna gällande förpackningarna regleras i avfallstaxan.

Vad gäller för flerbostadshus som idag inte har fastighetsnära insamling av förpackningar?

Fastighetsägare, brf:er och samfälligheter som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera och eventuellt avsätta ytor för det. Fastighetsnära förpackningsinsamling kommer att implementeras kontinuerligt hos samtliga kommunens hushåll fram till 1 januari 2027.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som är ansvarig för avfallshanteringen i er fastighet, brf eller samfällighet. Hör av dig till oss via e-post till vasbydirekt@upplandsvasby.se.

I kommunens avfallshandbok finns information om vad som är viktigt att tänka på för en god avfallshantering. Handboken kan användas som stöd vid planering av den nya insamlingen.

Ladda ner Avfallshandboken Länk till annan webbplats.

Vad gör vi med returpappret?

Om ni har en fungerande lösning för tidningar och returpapper i ert miljörum idag så kan ni ha kvar den. Om behållaren tas bort, tänk då på ge de boende information om hur de ska återvinna sina tidningar. Tidningar ska inte läggas i behållaren för pappersförpackningar.

Från och med 2022 har det kommunägda bolaget Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, i uppdrag att hantera insamlingen av returpapper. För att utföra fastighetsnära insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning i kommunen krävs från och med 2022 auktorisation genom ett avtal med SÖRAB.

Information om returpapper hos SÖRAB Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om fastighetsnära förpackningsinsamling

I nedanstående dokument har vi samlat frågor och svar om förpackningsinsamlingen. Dokumentet uppdateras kontinuerligt allteftersom vi får in fler frågor. I dokumentet hittar du förhoppningsvis svar på dina frågor om vad som gäller för dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus eller samfällighet.

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Väsby Direkt.

Frågor och svar om fastighetsnära förpackningsinsamling. Pdf, 462 kB.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024