Markanvisningstävling

Våren 2021 blev det klart vilka bidrag som vann kommunens markanvisningstävling. Nya Tider - Eviga Ideal, Jazz och Oculus är de tre vinnarna. De får bygga varsitt kvarter norr om Mälarvägen.

Arkitekter tillsammans med byggherrar tävlade om möjligheten att bygga hus i så kallad klassisk arkitektur i Fyrklövern norr om Mälarvägen. Tävlingen började i oktober 2020 och i april 2021 utsedde juryn vinnarna.

De vinnande aktörerna bakom bidragen Nya Tider – Eviga Ideal, Jazz och Oculus har på ett stilsäkert sätt och med hög ambitionsnivå tagit sig an uppdraget att skapa bostadshus i klassisk stil.

Samtliga sex förslag som gick vidare till steg två i tävlingen har haft hög kvalitet och tävlingen var jämn. Det var 3055 personer var med och röstade på de tre förslag de tyckte bäst om. Omröstningen var ett av flera underlag för juryns bedömning.

De vinnande bidragen

Svartvit illustration av tre kvarter med hus.
Husfasad i gul, tegelröd och beige puts.

Nya Tider - Eviga Ideal - kvarter 1

Byggherre: Svea Fastigheter
Arkitekt: Odinviken

Sammanfattning

 • Stilsäkert med omsorgsfullt utformade fasader i tre stilar.
 • Harmonisk variation.
 • Uppdelad fasad vilket ger intryck av flera mindre huskroppar.
 • Slutet gårdsrum med mindre öppning vilket gör gårdarna små och mörka.
 • Mindre variation i portarna. Träfönster i sockelvåning. Aluminiumbeklätt trä i övriga fönster.
 • Gipsstuckatur/fiberbetong.
 • Bebyggelsen ansluter fint kring det föreslagna torget.

Motivering

Nya Tider – Eviga Ideal har omsorgsfullt utformade fasader i tre olika stilar. De uppdelad fasaderna bidrar till ett varierat gaturum och bebyggelsen ansluter fint kring det föreslagna torget. Förslaget innehåller en hög detaljrikedom och var även det förslag som fick flest röster i den digitala medborgardialogen.

Fasad i rött, grönt och gult
Husfasad i gult, grönt och rött.

Jazz - kvarter 2

Byggherre: Backastad
Arkitekt: ES-A Arkitekter

Sammanfattning

 • Stilsäkert förslag med variation inom ett tema. Förslaget ger ett lugnt intryck.
 • Uppdelad fasad vilket ger intryck av flera mindre huskroppar.
 • Bra skala med smalt gårdshus i tre våningar mot norr för att möte lägre befintlig bebyggelse.
 • Gedigna material t ex träfönster och naturstenssockel.
 • Stor variation och omsorg kring portar och entréer.
 • Kungsvåning.
 • Förslaget som redovisar störst gårdar.

Motivering

Jazz är ett väl sammanhållet förslag med variation inom ett tema. Bostadshusen innehåller gedigna material som träfönster och naturstenssockel samt karaktäristiska detaljer för stilen såsom kungsvåning. Skalan har även tagits ner till tre våningar mot norr för att möta den lägre bebyggelsen och kvarterens form skapar förutsättningar för stora gröna gårdar.

Perspektiv över tre kvarter i svartvitt.
Fasad i tegel och vit puts.

Oculus - kvarter 3

Byggherre: Nordfeldt Development
Arkitekt: Arkitema

Sammanfattning
 • Stilrent intryck med variation i fasadmaterial.
 • Uppdelad fasad vilket ger intryck av flera mindre huskroppar.
 • Gedigna material t ex hög sockel i natursten och träfönster.
 • Variation i portarna av trä.
 • Rundade hörn och riktiga burspråk.
 • Pocketparker med halvoffentlig karaktär.

Motivering

Oculus ger med sina rena linjer, varierade fasadmaterial och lågmälda konstnärliga utsmyckningar ett stilsäkert uttryck. Fasaden mot Mälarvägen varierar i tegel och puts medan gårdsfasaderna ges en enklare karaktär. Attribut som hög sockel i natursten, rundade hörn och asymmetriskt placerade burspråk förstärker intrycket

Juryn

De ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens miljö- och planutskott är jury.

 • Oskar Weinmar (M), ordförande
 • Ann-Christin Frickner (C), vice ordförande
 • Roland Storm (VB), ledamot
 • Mathias Bohman (S), ledamot
 • Anders Rosén, (V), ledamot

Här ligger tävlingsområdet

Området med kvarteren är markerat med en ljusbrun platta.

Karta med området för tävlingen markerat med en ljusbrun platta.

Vad har hänt?

 • 1 oktober 2020 - tävlingen startade. Arkitekter tillsammans med byggherrar fick lämna in sin intresseanmälan.
 • 16 december 2020 - sex av de arton inkomna bidragen valdes ut av juryn att gå vidare i tävlingen.
 • 27 januari–28 februari 2021 - medborgardialog om de sex utvalda bidragen. Möjlighet att rösta på tre bidrag.
 • 28 mars 2021 - sista dag för arktitekter tillsammans med byggherrar att lämna in bearbetade förslag.
 • 21 april 2021 - beslut om slutliga vinnare togs av kommunstyrelsens miljö- och planutskott.
 • 22 april 2021 - slutgiltig vinnare presenteras.
 • 6 september 2021 - Kommunstyrelsen beslutade om markanvisningsavtal med vinnarna i tävlingen 6 september.

Vad händer nu?

 • Arbetet med detaljplanen har fortsatt under 2021 och målet var att planen skulle ställas ut på granskning i december 2021. Behovet av kompletterande utredningar har lett till en förskjutning av tidplanen.

 • 24 augusti 2022 beslutade Miljö och- planutskottet om att gå vidare med granskning av detaljplanen för Fyrklövern norr om Mälarvägen.

Planhandlingar

Handlingar som till exempel planbeskrivning och plankarta finns att ta del av på sidan om detaljplan för Fyrklövern norr om Mälarvägen. 

Planhandlingar för Fyrklövern norr om Mälarvägen.

Senast uppdaterad: 10 april 2024