Väsby Entré

Väsby Entré planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare.

Närheten till Arlanda flygplats, Stockholm och Uppsala gör Väsby till en tillväxtmotor i Stockholmsregionen. Stationen är i dag en av regionens större bytespunkter, som vi vill utveckla till en modern och attraktiv station för resenären.

Senast uppdaterad: 7 februari 2023