Hundar och katter

Hundar och katter tillhör de vanligaste sällskapsdjuren. Det är viktigt att du som ägare tar ansvar för ditt sällskapsdjur. Hundar och katter som inte är kopplade ska bära halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Ansvar för hundar

På hundar som vistas på offentlig plats eller plats som jämställs med offentlig plats gäller kopplingstvång. Tikar ska vara kopplade inom hela kommunen under löptid. Kopplingstvång gäller inte på de hundrastgårdar som är inhägnade. En hund som inte är kopplad ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Kom ihåg att plocka upp efter din hund

Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller allmänna badplatser. Förorening efter hund ska plockas upp inom samtliga bostadsområden i tätorten, torg, gång- och cykelbanor, motions- och skidspår, parker, idrottsplatser, Väsby centrum och vid buss- och järnvägsstationen. Undantag är synskadads ledarhund, funktionshindrads service- och signalhund eller polishund i tjänst.

Ansvar för katter

Katter som springer fritt ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Senast uppdaterad: 16 januari 2020
Bygga, bo och miljö