Lantmäteri

Genom en lantmäteriförrättning kan en befintlig fastighets gränser ändras, en stor fastighet kan styckas till flera nya mindre fastigheter, två eller flera fastigheter kan sammanläggas till en. Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige. Dit vänder du dig till för att ansöka om en förrättning i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby har ingen egen lantmäterimyndighet. Det är lantmäteriet i Stockholm som ansvarar för fastighetsbildningen i Upplands Väsby.

Om du vill stycka av din tomt eller göra andra regleringar av din fastighet, ska du göra en anmälan till lantmäteriet.

Servitut är en rätt för ägaren av en fastighet, att på ett visst bestämt sätt, använda en annan fastighet.