Kemikalier i hemmet

Vissa produkter består kemiska ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön.

Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Båtlivet kan påverka miljön på ett negativt sätt. Du som båtägare kan göra mycket för att bidra till en bättre miljö.

Här kan du ta del av tips och råd som är bra att tänka på i din vardag gällande kemikalier.