Grundvatten

Kommunens vatten hämtas från Mälaren. I händelse av driftavbrott kommer dock vatten att tas från reservvattentäkten. Reservvattentäkten är Stockholmsåsen som går genom kommun.

Vattnet i täkten kontrolleras

Stora delar av åsen är bebyggd med industrier, bostäder och vägar. Föroreningar, från bland annat biltrafiken, når ner till grundvattnet och kan då orsaka kvalitetsproblem. Även salthalten i täkten är förhöjd på grund av saltning av vägar i området. Kvaliteten på vattnet kontrolleras därför regelbundet av kommunen.

Senast uppdaterad: 16 november 2023