Kommunens vattenplan

Vattenplanen ger en helhetsbild över statusen hos kommunens vattenresurser och vilka åtgärder som planeras för att vårda, skydda och förbättra kvaliteten på de värdefulla resurserna.

Upplands Väsby kommun tog under 2013 fram en digital vattenplan där kommunens grundvatten, vattendrag, sjöar och våtmarker kartläggs och presenteras. Genom vattenplanen ges en helhetsbild över statusen hos kommunens vattenresurser och vilka åtgärder som planeras för att vårda, skydda och förbättra kvaliteten på de värdefulla resurserna. Vattenplanen finns tillgänglig på kommunens nätbaserade karttjänst Väsbykartan.

Genom att klicka på objekten i kartan får ni tillgång till objektblad där det valda objektet beskrivs. I objektbladet finns också information om vilka skydd objektet omfattas av och vilka åtgärder som föreslås för objektet.

Senast uppdaterad: 22 mars 2024