Teman och bokning

Vi erbjuder flera olika teman. Läs nedan och boka via formuläret.

Bokning för vårterminen är stängd

Bokningen för VT 2024 är stängd. Bokning för höstterminen öppnar i juni. Kontakta oss gärna via mejl om du har frågor:

naturskolan@upplandsvasby.se

Småkrypens värld – Årskurs F till 3

September-oktober, april-juni

Tidsåtgång cirka 2-2,5 timmar

Plats: Skolans närområde eller Skeppartorp

Att maskar gör jord har nog de flesta hört, men vilka andra småkryp kan vi hitta i skogen? Vi öppnar dörren till småkrypens värld och utforskar deras spännande liv. Vi lär oss på ett lekfullt sätt om småkrypens livscykler och hur man på ett enkelt sätt kan sortera och beskriva småkryp.

Höst i naturen – Årskurs F till 3

September-november

Tidsåtgång cirka 2-2,5 timmar

Plats: Skolans närområde eller Skeppartorp

Vad händer i naturen på hösten? Vad sysslar djuren med och vad är svampens uppgift i naturen? Vi leker, utforskar och går på jakt efter svampar som vi sen lär oss att sortera på ett enkelt sätt.

Djuren på vintern – Årskurs F till 3

November-mars

Tidsåtgång 2-2,5 timmar

Plats: Skolans närområde eller Skeppartorp

Vi går på upptäcktsfärd, skapar, leker och lär oss att skilja på spår efter olika sorters djur. Vad äter djuren på vintern, och hur gör de för att inte frysa? Vi lär oss om olika strategier för djuren att överleva den kalla delen av året. Har vi tur får vi även syn på några djur.

Spår av istiden – Årskurs 2 och uppåt

Tidsåtgång 2, 2,5 timmar

Plats: Rullstensåsen vid Hammarby kyrka

För 10 000 år sedan var Sverige täckt av en tjock is, och vi kan fortfarande se tydliga spår av den i vår natur. Vi undersöker istidens lämningar och pratar om hur isens framfart påverkat (och påverkar) både naturen och människan. Vi utforskar rullstensåsen och smakar på det hälsobringande vattnet från Hammarby källa. Hur hänger dessa samman?

Överlev i naturen (ekosystemtjänster) – Årskurs 4 och uppåt

September-november, april-juni

Tidsåtgång cirka 2,5-3 timmar

Plats: Skeppartorp eller skolans närområde

Behöver vi så mycket natur? Vad får vi från naturen och har naturen någon nytta av oss? Vi lär oss om begreppet ekosystemtjänster genom diskussioner och övningar. Eleverna får även prova på att överleva på vad naturen har att erbjuda.

Höst i naturen – Årskurs 4 till 6

September till november

Tidsåtgång cirka 2-2,5 timmar

Plats: Skolans närområde eller Skeppartorp

Vad händer i naturen på hösten? Vilka uppgifter har svampar och hur samspelar de med djur och växter. Vi går på jakt efter svamp som vi studerar, artbestämmer och lär oss att sortera på ett systematiskt sätt.

Elden och matlagning – Årskurs 5 till 9

Hela året

Tidsåtgång cirka 3 timmar

Plats: Skeppartorp

Undervisning i temat elden ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att elda på ett säkert och hållbart sätt. Målet är att eleverna ska känna sig trygga med att göra upp eld. De får träna på att tända olika typer av eldar, följa ett recept och tillaga något ätbart, samt diskutera och gör experiment. Vad säger allamensrätten om eldning? Vad behövs för att det ska börja brinna? Var ska elden placeras? På vilka sätt kan vi göra och använda eld? Hur eldar vi säkert?

Isdagar – Årskurs 6 till 9

Januari – mars beroende på isläget

Plats: Efter överenskommelse

När isen ligger tjock på sjöarna kan vi bege oss ut och uppleva och utforska isen! Vi lär oss att läsa av en naturis, hur vi hanterar den utrustning vi bör ha med oss ut och hur vi räddar oss själva och andra ur en isvak. Om det önskas hjälper vi till med bad i isvaken.

Klimat och hållbar utveckling med träden i fokus – Årskurs 3 till 6

Hela året

Tidsåtgång cirka 2 timmar

Plats: Skeppartorp eller skolans närområde

Klimat och hållbar utveckling är stora, komplexa områden. För att göra det greppbart har vi i det här temat fokuserat på träden och skogens betydelse för just klimat och hållbar utveckling. Syftet med temat är att ge kunskaper om möjligheterna att bidra till en hållbar utveckling samt en förståelse för hur människors livsstil påverkar miljö och klimat. Temat innefattar både lek, diskussioner och aktiviteter i grupper.

Solstrålar i skogen

Vårvandring

April-Juni

Tidsåtgång cirka 3 timmar

Plats: Skeppartorp

Kom ut till oss i vackra Sättra naturreservat och häng med på en vårvandring! Vi använder alla våra sinnen för att lära känna våren i naturen och genom lekar och övningar utforskar vi växter och djur längs vår väg.

Åk 1-3

Fokus för lågstadiet är att lära känna årstidernas växlingar och förstå enkla samband och kretslopp i naturen. Vi lär oss också att känna igen några vanliga arter av växter och djur och funderar över människans roll i naturen.

Åk 4-6

Fokus för mellanstadiet ligger på fotosyntesens viktiga roll i ekosystemet. Varför kan vi se så mycket mer myllrande liv på våren än på vintern? Vi utforskar växter och djurs anpassningar till sin livsmiljö, lär oss att se skillnad på några vanliga arter och artgrupper och diskuterar människans roll i ekosystemet.

Närbild på hand som håller i en liten blå blomma

Vår i naturen – Årskurs F-6

April-Juni

Tidsåtgång cirka 2-3 timmar

Plats: Skolans närmiljö

Upptäck våren med oss på naturskolan! Vi undersöker vad som sker i naturen just nu, utforskar näringskedjor och kretslopp och tittar närmare på några av de vilda växterna och djuren. Temat är mycket flexibelt och anpassas efter tillgänglig plats och elevernas ålder.

Friluftsliv

April-Oktober

Tidsåtgång cirka 2-3 timmar

Plats: Skeppartorp

Friluftsliv i Sättra gårds naturreservat bjuder på härliga upplevelser och möten med naturen. Vi vill genom spännande aktiviteter väcka elevernas intresse för friluftsliv och natur. Målet är att eleverna ska få en positiv bild av friluftsliv, vilket kan öka elevernas vilja att värna om naturen. Övningarna är kopplade till allemansrätt, säkerhet, göra upp eld, laga mat ute, bygga vindskydd, samarbeta i naturen, hantera redskap och kunskap om badvett. Aktiviteterna anpassas efter ålder och väderförhållanden.

Matlagning ute i naturen

Biologisk mångfald och Evolution – Årskurs 7 till 9

April-Oktober

Tidsåtgång heldag, cirka 3-4 timmar

Plats: Passar bäst på Skeppartorp, men kan eventuellt anpassas till skolans närmiljö.

Har du någonsin undrat varför det finns så många olika sorters liv i naturen? I det här temat fördjupar vi oss i evolutionens mekanismer och tittar närmare på hur växter och djur är anpassade till sin livsmiljö. Hur samverkar arv och miljö i artbildning, och hur påverkar de olika organismerna varandra? Fokus ligger på att bygga förståelse för mångfalden i naturen, varför den finns och varför den behövs!

Skalbagge klättrar på en växt

Liv i vatten - Årskurs 2 till 9

April-Juni

Tidsåtgång cirka 3 timmar

Plats: Sandakärret

Under ytan finns ett myller av liv. Vi håvar i strandkanten och tittar på de kryp vi kan hitta där. Hur ser de ut och vad behöver de för att kunna leva? Vi lär oss om kärret, livscykler och att se skillnad på några olika arter.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024