Rådet för medborgardialog

Upplands Väsby har ett råd för medborgardialog. De har i uppdrag att hitta nya former och arenor för dialog med kommunens medborgare.

Rådet ska bland annat:

  • Vara initiativtagare och deltagare i arbetet med att förädla de dialogformer som redan finns.
  • Arbeta fram nya metoder och söka nya vägar för dialog.
  • Utbyta erfarenheter med andra kommuner i frågor som rör dialog med medborgarna.
  • Vid behov och önskemål arrangera seminarier med medborgardialogen i centrum.

Vill du komma i kontakt med rådet för medborgardialog?

Om du vill komma i kontakt med någon i rådet för medborgardialog kan du besöka kommunens förtroendemannaregister.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023