Funktionsnedsättning

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika former av stöd.

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Den kan vara av olika grader och påverka livet olika mycket. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller att du har fått den senare i livet.

Du som har en funktionsnedsättning kan till exempel ansöka om stöd i hemmet eller möjlighet att delta i en daglig verksamhet eller sysselsättning.

Du som har en funktionsnedsättning och inte har möjlighet att arbeta kan ansöka om att delta i en daglig verksamhet eller daglig sysselsättning.

Om du trots stöd inte klarar att bo i ett vanligt boende kan du ansöka om bostad med särskild service.

Genom en kontaktperson kan du få möjlighet till sociala aktiviteter och sällskap.

Med hjälp av LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om stöd och hjälp i vardagen.

Om du har en psykisk ohälsa, och är över 20 år, finns det flera olika möjligheter för dig att få stöd i din vardag.

Region Stockholm ansvarar för syn- och hörselhjälpmedel samt service av dessa.

Upplands Väsby kommun ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning ska du kunna delta i samhället utifrån dina egna förutsättningar.