Boendestöd

För dig som har en psykisk ohälsa och behöver stöd i din vardag finns möjlighet att ansöka om boendestöd. En boendestödjare ger dig stöd utifrån dina behov för att du ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Det här kan en boendestödjare göra

En boendestödjare kan hjälpa dig i ditt hem med till exempel planering av matinköp, stöd vid städ, tvätt eller liknande.

Boendestödjare kan även vara ett stöd för dig i samhället. Den kan till exempel vara till stöd när du ska handla, göra bankärenden eller hjälpa till vid kontakten med myndigheter.

Vad behöver jag betala för boendestöd?

Boendestöd är kostnadsfritt.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka digitalt eller lämna in en ansökan till kommunens biståndshandläggare som utreder om du har rätt till insatsen.

Senast uppdaterad: 8 februari 2023