Boendestöd

För dig som har en psykisk ohälsa och behöver stöd i din vardag finns möjlighet att ansöka om boendestöd. En boendestödjare ska motivera och praktiskt hjälpa dig till ett självständigt liv både i och utanför hemmet.

Det här kan en boendestödjare göra

En boendestödjare kan hjälpa dig med stöd vid inköp, planering av inköp, besök hos läkare eller myndighet, stöd vid städ, tvätt eller liknande. Alla insatser ska göras så långt det är möjligt tillsammans med dig. Utgångspunkten ska vara ditt behov och dina resurser.

Vad behöver jag betala för boendestöd?

Boendestöd är kostnadsfritt.

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka digitalt eller lämna in en ansökan till kommunens biståndshandläggare som utreder om du har rätt till insatsen.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024