Sjukresor

Om du inte kan resa till din vårdgivare på egen hand kan du resa med sjukresor. Du kan inte åka med färdtjänst.

Vad är skillnaden mellan sjukresa och färdtjänst?

Om du är beviljad färdtjänst har du rätt till sjukresor. Färdtjänst och sjukresor skiljer sig dock åt. Färdtjänst används vid privata resor medan sjukresor endast avser resor mellan hemmet, vård och behandling.

Vad krävs för att få sjukresa?

Har du behov av sjukresa ska du vända dig till din vårdgivare.

Sjukresor i Stockholms länlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 11 mars 2021