Särskilt boende för äldre

Väsby Stöd och Omsorg erbjuder behovsbedömda vård- och omsorgsboende för personer med demensdiagnos och för dig med ett stort omvårdnadsbehov.

Våra boendeenheter har olika inriktning för att möta olika intressen och förmågor:

  • Kultur och hälsa
  • Trädgård
  • Djur och natur

Under respektive boende kan du läsa om just deras inriktning.

Personal med stor kunskap och erfarenhet

Brobacken och Hedvigsgården är Silviahemscertifierade enligt Silviahemmets vårdfilosofi. På Guldvivan är flertalet av medarbetarna utbildade i Silviahemmets vårdfilosofi. Vi strävar efter att alla medarbetare under 2024 ska ha genomgått utbildningen och att Guldvivan ska bli Silviacertifierat.

Silviahemscertifiering innebär att alla medarbetare har fått en grundutbildning i demenskunskap genom Silviahemmet. Chefer har utbildats i teamarbete och minst två medarbetare per avdelning har fått reflektionsledarutbildning. Vi utbildar kontinuerligt nya medarbetare i Siviahemmets vårdfilosofi.

Våra medarbetarna har stor kunskap och erfarenhet och finns tillgängliga för dig dygnet runt om du behöver och önskar. Du ska känna dig trygg och nöjd med att bo hos oss.

Vi arbetar i team som består av undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och vid behov läkare.

Kontaktman med ansvar för just dig

När du flyttat in får du en egen kontaktman. Kontaktmannen har ett större ansvar för just dig. Tillsammans planerar ni allt som rör ditt personliga behov av stöd och omsorg och hjälper dig att hålla kontakt med dina anhöriga och de som står dig nära. Ni stämmer regelbundet av att det blir som ni bestämt och som du önskar.

Utbildningsäldreboende för ny kunskap

Våra särskilda boenden är utbildningsäldreboenden. Vi har ett samarbete med gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och högskolans sjuksköterskeprogram och tar emot deras studenter kontinuerligt. Detta samarbete ger oss ny kunskap och kompetensutveckling. Det leder även till ett fortlöpande kvalitetsarbete.

Mat och måltider

All mat tillagas i vårt egna tillagningskök för att sedan transporteras ut till boendeenheterna. Maten färdigställs sedan i specialugnar på varje enskild avdelning så att maten serveras så nylagad som möjligt. För att öka kvaliteten på våra måltider har vi matråd några gånger per år som representeras av brukare, kostombud och kocken från tillagningsköket.

Senast uppdaterad: 27 mars 2024