Avgifter, regler och abonnemang

Här finns information om de avgifter, regler och abonnemang som vi har i Upplands Väsby. Genom att logga in på Mina sidor kan du läsa om de kostnader som finns kopplade till ditt avfall. Kostnaden är bundet till din boendeform eller verksamhet. Längst ner finns information för dig som söker dispenser eller vill läsa om föreskrifterna för avfall.

Abonnemang

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Oavsett abonnemang så betalar du en grundavgift och tömningsavgift. Dina hämtningar ser olika ut beroende på om du bor i villa, radhus eller lägenhet. Du som bor i villa eller radhus har ett eget abonnemang som du betalar själv. Om du bor i lägenhet ingår oftast sophämtningen i din hyra eller avgift.

Hämtningar och tömningsdagar

Ditt avfall hämtas mellan klockan 06:00 och 21:00. Det är sällan hämtningar sker kvällstid. Det händer ibland oförutsedda händelser därför är det bra att vänta med anmäla uteblivna hämtningar till dagen efter. Låt dina kärl stå utdragna tills att de är tömda.

Har du frågor om de olika hämtningarna eller de olika kostnaderna kopplade till abonnemangen genom att logga in på Mina sidor. Du loggar in i e-tjänsten med ditt Bank-id eller kundnummer, du hittar kundnummret på din faktura.

Där kan du bland annat få hjälp med att,

 • få reda på just din tömningsdag.
 • ändra abonnemang för dina för mat- och restavfallshämtningar.
 • Beställa extratjänster.

Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt för att få hjälp med de olika tjänsterna som vi har. Du når dem genom att majla vasbydirekt@upplandsvasby.se eller ringa 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Abonnemang

Ditt abonnemang består av två delar. En fast grundavgift och en rörlig tömningsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften betalar du oavsett vilket abonnemang du väljer. Har du matavfallsinsamling eller en godkänd kompost för matavfall betalar du en lägre grundavgift.

Dessa avgifter gäller mellan 1 januari till 31 december, 2022.

Grundavgifter för en- och tvåbostadshus, 2022

Pris

Grundavgift med matavfallsinsamling

500 kr/år

Grundavgift utan matavfallsinsamling

1700 kr/år

Tömningsavgift

Hur mycket du betalar beror på hur ofta dina soptunnor töms.

Du kan välja att ha tömning varje, varannan, var fjärde eller var åttonde vecka för restavfallet. För matavfallet väljer du tömning varje eller varannan vecka.

Hämtningsavgifter för restavfall, 2022

Hämtning av restavfall kostar 35 kronor per gång, du kan välja abonnemang med olika hämtningsfrekvenser. I Upplands Väsby har vi dessa hämtningsfrekvenser,

 • 52 hämtningar, varje veckas hämtning,
 • 26 hämtningar, varanann veckas hämtning,
 • 13 hämtningar, var fjärde vecka under året,
 • Cirka 7 hämtningar, var åttonde vecka under året.

För hämtning var fjärde vecka och åttonde vecka krävs det att du har matinsamling, eller dispans för färre hämtningar, som du kan få genom bland annat egen kompostering.

Det blir billigare för dig som har färre hämtningar av ditt restavfall om du har matavfall.

Hämtningsavgifter för matavfall, 2022

Hämtning av matavfall kostar 27.50 kronor per gång, du kan välja abonnemang med olika hämtningsfrekvenser. I Upplands Väsby har vi dessa för matinsamling,

 • 52 hämtningar, varje veckas hämtning,
 • 26 hämtningar, varanann veckas hämtning,
 • 3 extra hämtningar per år för dig med varannan veckas hämtning,
 • 6 extra hämtningar av matavfall, under sommarmånaderna.

De 3 extra hämtningarna får du som har varannan veckas hämtning gratis i ditt abonnemang. Hämtningen av matavfallet blir då mellan dina ordinarie hämtningar på samma veckodag som du vanligen har hämtning, men inte samma hämtvecka. Du kan beställa dessa genom E-tjänsten Mina sidor eller kontakta Väsby direkt. Du hittar länken till Mina sidor här under informationen om sommarhämtningar.

Under sommarmånaderna kan du beställa extra veckohämtningar av matavfall. Du får hämtning varje vecka istället för varannan vecka. Avgiften gäller för samtliga sommarmånader, juni, juli och augusti. Denna tjänst kostar 165 kronor och måste beställas i förväg, du kan beställa detta genom att logga in på e-tjänsten Mina sidor.

Övriga tjänster som ingår i din grundavgift

 • Röda boxen, för el- och farligt avfall även hämtning
 • Hämtning av stort elavfall
 • Tillång till SÖRABs återvinningcentraler och den mobila återvinningencentralen
 • Du som har matavfall får även kärltvätt varje september gratis som ett tack för att du sorterar.
Tilläggstjänster 2022

Tilläggstjänst

Pris

Övrigt

Trädgårdsavfall i bunt eller säck

325 kronor kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i storsäck 2 kubikmeter

Från 510 kronor per säck

Beställs via Väsby Direkt

Fallfrukt i storsäck 1 kubikmeter

450 kronor per säck

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i container

från 1147. 50 kronor container

Beställs via Väsby Direkt

Hämtning av löst grovavfall

300 kronor kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Extra hämtning utöver ovan av ett 190 liters kärl

145 kronor per kärl

Beställs via Väsby Direkt

Extra hämtning utöver ovan (matavfall)

137. 50 kronor kärl

Beställs via Väsby Direkt

Dela kärl med din granne

Om du bara har lite avfall kan du dela både rest- och matavfallskärl med dina grannar.

Varje hushåll betalar sin egen grundavgift men ni delar på tömningsavgiften. Lägger ni till matavfallsinsamling får alla hushållen den lägre grundavgiften.

Under Självservice kan du ansöka om delat restavfallskärl eller matavfallskärl under fliken Bygga, bo och miljö, sen fliken Avfall och återvinning.

Förbered dig på tömning

Här finns några saker du ska tänka på inför en tömning,

 • Soptunnan ska stå vid vägen senast 06:00 dagen avfallet ska hämtas. Ställ gärna ut den kvällen innan.
 • Det måste gå att stänga locket helt. Vi kan inte hämta överfulla eller för tunga soptunnor.
 • Chauffören kan halka och gör illa sig om det är halt eller inte skottat. Därför är det viktigt att vi tar hand om varandra och skottar och sandar för att förhindra personskada.
 • Hämtningsplatsen för ditt kärl ska hållas fritt från växtlighet genom att hålla träd och buskar trimmade. För att vi ska kunna hämta upp kärlet får inte träd och grenar hänga över eller ligga på kärlen.
 • Kärlet måste också stå fritt runt om från tillexempel växtlighet eller andra hinder, eftersom det kan göra att vi inte kan tömma ditt kärl.

Felsorteringsavgift

Om annat avfall än det som behållaren är avsedd för läggs i behållare har kommunen rätt att ta ut en sorteringsavgift.

Avgiften är 275 kronor per tillfälle och debiteras utöver kostnaden för hämtningen.

Mer information om ditt ansvar hittar du i Avfallsföreskrifterna. Den laddar du ner under Relaterad information längst ner på sidan.

Kärltvätten

Du bor i en- eller tvåbostadshus och har matinsamling kommer varje september att få kärltvätt gratis.

Du som inte har matavfall men vill ha ditt restavfallskärl tvättat kan beställa tvätt samtidigt i september för 140 kronor. På Mina sidor hittar du tjänsten och gör din beställning. Du kan beställa tvätt hela året men tvätten händer enbart under september månad.

Abonnemang

För dig som bor i flerbostadshus så ingår sophämtningen i din hyra eller avgift. I din hyra eller avgift ingår att du har tillgång till alla SÖRABs återvinningscentraler och den mobila återvinningscentralen. Det är din styrelse eller hyresvärd som beställer extra hämtningar, gör ändringar i era abonnemang och liknande.

Regler

Enligt Avfallsförordningen är du skyldig att sortera och göra dig av med dina sopor på rätt sätt. Du får bara lägga det som det finns behållare för i ditt soprum. Om du inte har möjlighet att sopsortera i ditt miljörum, men vill börja måste du kontakta din bostadsstyrelse eller hyresvärd.

Felsorteringsavgift

Vid felsortering av avfall debiteras en avgift på 2000 kronor utöver kostnaden för hämtningen. Som felsorterat avfall räknas exempelvis elavfall eller farligt avfall i restavfallet. Förpackat matavfall i restavfallet räknas också som felsortering.

Du som har fritidshus i kommunen ska också ha ett abonnemang för din sophämtning. Soporna hämtas varje eller varannan vecka mellan 1 maj och 31 oktober. 

Grundavgifter för fritidshus 2022

Grundavgift

Pris

Grundavgift utan matavfallsinsamling

850 kronor per år

Grundavgift med matavfallsinsamling

250 kronor per år

Tömningsavgifter 2022

Pris

Restavfall 13 eller 26 tömningar/år

32. 50 kronor per tömning

Matavfall 13 eller 26 tömningar per år

27.50 kronor per tömning

Tilläggstjänster

Det här är tjänster som vi erbjuder men som inte ingår i din grundavgift. Du kommer få betala en extrakostrand för dessa.

Övriga avgifter för övriga tjänster

Tilläggstjänster 2022

Tilläggstjänst

Pris

Övrigt

Trädgårdsavfall i bunt eller säck

325 kronor kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i storsäck 2 kubikmeter

Från 510 kronor per säck

Beställs via Väsby Direkt

Fallfrukt i storsäck 1 kubikmeter

450 kronor per säck

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i container

från 1147. 50 kronor container

Beställs via Väsby Direkt

Hämtning av löst grovavfall

300 kronor kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Extra hämtning utöver ovan av ett 190 liters kärl

145 kronor per kärl

Beställs via Väsby Direkt

Extra hämtning utöver ovan (matavfall)

137. 50 kronor kärl

Beställs via Väsby Direkt

Förbered dig på tömning

Här finns några saker du ska tänka på inför en tömning,

 • Soptunnan ska stå vid vägen senast 06:00 dagen avfallet ska hämtas. Ställ gärna ut den kvällen innan.
 • Det måste gå att stänga locket helt. Vi kan inte hämta överfulla eller för tunga soptunnor.
 • Chauffören kan halka och gör illa sig om det är halt eller inte skottat. Därför är det viktigt att vi tar hand om varandra och skottar och sandar för att förhindra personskada.
 • Hämtningsplatsen för ditt kärl ska hållas fritt från växtlighet genom att hålla träd och buskar trimmade. För att vi ska kunna hämta upp kärlet får inte träd och grenar hänga över eller ligga på kärlen.
 • Kärlet måste också stå fritt runt om från tillexempel växtlighet eller andra hinder, eftersom det kan göra att vi inte kan tömma ditt kärl.

Felsorteringsavgift

Om annat avfall än det som behållaren är avsedd för läggs i behållare har kommunen rätt att ta ut en sorteringsavgift.  

Felsorteringsavgiften debiteras utöver kostnaden för hämtningen. För år 2022 är den 275 kronor per tillfälle.

Mer information om ditt ansvar hittar du i Avfallsföreskrifterna. Den laddar du ner under Relaterad information längst ner på sidan.

Grundavgift

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för restavfall. Som bostadsrättsförening eller hyresvärd betalar ni en grundavgift per hushåll.


Grundavgift 2022

Pris

Grundavgift utan matavfallsinsamling

1500 kronor per lägenhet

Grundavgift med matavfallsinsamling

500 kronor per lägenhet

Abonnemang

Ni kan välja att få restavfallet hämtat en, två eller tre gånger i veckan. Kostnaden beror på vilken storlek ni har på kärlen och hur ofta de töms.

Abonnemang 2022

Avfallsslag och kärlstorlek

Pris per kärl och hämtningstillfälle

Restavfall 660 liter

125 kronor

Restavfall 370 liter

75 kronor

Restavfall 130 - 190 liter

35 kronor

Grovavfall 660 liter

247. 50 kronor

Grovavfall 1000 liter

300 kronor

Hämtning av elavfall 1 ggr/månad
(Elbur, batteribox och lysrörsboxar)

Kostnadsfritt


Vid tömning 2 gånger per vecka tillkommer en avgift på 10% av ordinarie avgift.

Vid tömning 3 gånger per vecka tillkommer en avgift på 20% av ordinarie avgift.

Matavfallsinsamling

Ni kan erbjuda era boende matavfallsinsamling. Matavfallet hämtas en gång i veckan. Kommunen tillhandahåller matavfallsinsamling i 140 liters-kärl eller i underjordsbehållare.

Observera att ni måste kontakta oss innan ni gör några investeringar i ombyggnationer av soprum eller underjordsbehållare. Det är viktigt för att vi ska kunna säkerställa att hämtningen kommer att fungera med den lösning ni planerar.

Matavfallsabonnemang 2022

Behållare

Pris per behållare och tömning

Behandlingsavgift

140 liter, kärl

27. 50 Kronor

0kr

Underjordsbehållare

412. 50 kronor

50 kronor per ton

Övriga tjänster

I grundavgiften ni betalar för varje hushåll ingår hämtning av elavfall. Kontakta Väsby Direkt, tryckval 4 för att beställa.

Utrustning för insamling av elavfall (bur på hjul, lysrörshållare, batteriboxar, boxar för glödlampor och liknande) hyr eller köper ni själva av valfri entreprenör.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är sådana tjänster som kommunen erbjuder och som ni betalar extra för.

Tilläggstjänster 2022

Tilläggstjänst

Pris

Trädgårdsavfall i bunt/säck

325 kronor kvadratmeter

Fallfrukt i storsäck (1mᵌ)

450 kronor per säck

Grovavfall i storsäck

Från 510 kronor per säck

Grovavfall i container

Från 1147.5 kronor per container

Extra hämtning av restavfall

Ordinarie hämtningsavgift + 250 kronor per kärl

Extra hämtning av elavfall

500 kronor per gång

Extra hämtning av grovavfall

Ordinarie hämtningsavgift + 380 kronor per kärl

Extra hämtning av matavfall

Ordinarie hämtningsavgift + 250 kronor per kärl

Mobila återvinningscentralen

Som bostadsrättsförening eller hyresvärd kan ni hyra den mobila återvinningscentralen. Kontakta SÖRAB för mer information om bokning och priser.

Farligt avfall

För att få ha insamling av farligt avfall i flerbostadshus krävs tillstånd. Mer information hur ni går tillväga hittar ni på sidan Farligt avfall.

Förberedd dig på tömning

Det finns några saker du ska tänka på inför en tömning,
 • Soptunnan ska stå vid vägen senast 06:00 dagen avfallet ska hämtas. Ställ gärna ut den kvällen innan.
 • Det måste gå att stänga locket helt. Vi kan inte hämta överfulla eller för tunga soptunnor.
 • Chauffören kan halka och gör illa sig om det är halt eller inte skottat. Därför är det viktigt att vi tar hand om varandra och skottar och sandar för att förhindra personskada

Mer information om vilket ansvar du som fastighetsägare eller boende har finns i Avfallsföreskrifterna som du hittar längst ner på denna sida

Nyinflyttad

Välkommen till Upplands Väsby!

Flyttar du in i en villa eller ett radhus behöver du starta ett nytt avfallsabonnemang. Det gör du lättast i vår e-tjänst, Mina sidor. För att använda e-tjänsten måste du ha ett BankID, när du fått ett kundnummer kan du istället använda det.

Du kan också beställa ett nytt abonnemang genom att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Abonnemang

Ditt abonnemang består av två delar. En fast grundavgift och en rörlig tömningsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften betalar du oavsett vilket abonnemang du väljer. Har du matavfallsinsamling eller en godkänd kompost för matavfall betalar du en lägre grundavgift.

Dessa avgifter gäller mellan 1 januari till 31 december, 2022.

Grundavgifter för en- och tvåbostadshus, 2022

Pris

Grundavgift med matavfallsinsamling

500 kr/år

Grundavgift utan matavfallsinsamling

1700 kr/år

Tömningsavgift

Hur mycket du betalar beror på hur ofta dina soptunnor töms.

Du kan välja att ha tömning varje, varannan, var fjärde eller var åttonde vecka för restavfallet. För matavfallet väljer du tömning varje eller varannan vecka.

*Endast extratömning för dig med matavfallsinsamling.

Övriga tjänster som ingår i din grundavgift

*Hämtning på ordinare hämtdag men mellan dina ordinarie hämtveckor.

Tilläggstjänster

Detta är tjänster som vi erbjuder men som inte ingår i din grundavgift.

Tilläggstjänster 2022

Tilläggstjänst

Pris

Övrigt

Trädgårdsavfall i bunt eller säck

325 kronor kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i storsäck 2 kubikmeter

Från 510 kronor per säck

Beställs via Väsby Direkt

Fallfrukt i storsäck 1 kubikmeter

450 kronor per säck

Beställs via Väsby Direkt

Grovavfall i container

från 1147. 50 kronor container

Beställs via Väsby Direkt

Hämtning av löst grovavfall

300 kronor kubikmeter

Beställs via Väsby Direkt

Extra hämtning utöver ovan av ett 190 liters kärl

145 kronor per kärl

Beställs via Väsby Direkt

Extra hämtning utöver ovan (matavfall)

137. 50 kronor kärl

Beställs via Väsby Direkt

* Under sommarmånaderna kan du beställa extra veckohämtningar av matavfall. Du får hämtning varje vecka istället för varannan vecka. Avgiften gäller för samtliga sommarmånader, juni, juli och augusti. Denna tjänst måste beställas i förväg och du gör det genom att ringa Väsby direkt

Dela kärl med din granne

Om du bara har lite avfall kan du dela både rest- och matavfallskärl med dina grannar.

Varje hushåll betalar sin egen grundavgift men ni delar på tömningsavgiften. Lägger ni till matavfallsinsamling får alla hushållen den lägre grundavgiften.

Under Självservice kan du ansöka om delat restavfallskärl eller matavfallskärl under fliken Bygga, bo och miljö, sen fliken Avfall och återvinning.

Under sommarmånaderna kan du beställa extra veckohämtningar av matavfall. Du får hämtning varje vecka istället för varannan vecka. Avgiften gäller för samtliga sommarmånader, juni, juli och augusti. Denna tjänst måste beställas i förväg och du gör det genom att ringa Väsby direkt

Förbered dig på tömning

Här finns några saker du ska tänka på inför en tömning,

 • Soptunnan ska stå vid vägen senast 06:00 dagen avfallet ska hämtas. Ställ gärna ut den kvällen innan.
 • Det måste gå att stänga locket helt. Vi kan inte hämta överfulla eller för tunga soptunnor.
 • Chauffören kan halka och gör illa sig om det är halt eller inte skottat. Därför är det viktigt att vi tar hand om varandra och skottar och sandar för att förhindra personskada.
 • Hämtningsplatsen för ditt kärl ska hållas fritt från växtlighet genom att hålla träd och buskar trimmade. För att vi ska kunna hämta upp kärlet får inte träd och grenar hänga över eller ligga på kärlen.
 • Kärlet måste också stå fritt runt om från tillexempel växtlighet eller andra hinder, eftersom det kan göra att vi inte kan tömma ditt kärl.

Grundavgift

Alla företag och verksamheter ska betala en grundavgift för sophämtningen. Hyr ni lokal ingår ofta grundavgiften i hyran.


Grundavgift 2022


Grundavgift

950 kronor per verksamhet

Abonnemang

Ni kan välja att få restavfallet hämtat en, två eller tre gånger i veckan. Kostnaden beror på vilken storlek ni har på kärlen och hur ofta de töms.

Restavfall

Restavfallet ska endast innehålla brännbart avfall som inte går att materialåtervinna. Restavfallet ska alltså inte innehålla förpackningar, returpapper, elavfall, farligt avfall, icke-brännbart avfall eller vätskor. Har din verksamhet matavfallsinsamling så får det heller inte ligga matavfall i ert restavfall.

Priser för hämtning av restavfall 2022

Behållare

Kr/hämtningstillfälle

Behandlingsavgift

Komprimator och stationära sopsugar

1450 kronor per behållare

1375 kronor per ton

Restavfall i säck från soprum

300 kronor kubikmeter

Ingår i hämtningsavgiften

660 liter kärl, osorterat restavfall
(för verksamheter utan matavfallsinsamling)

250 kronor per kärl

Ingår i hämtningsavgiften

660 liter sorterat restavfall (fritt från förpackningar, matavfall och returpapper)

125 kronor per kärl

Ingår i hämtningsavgiften

370 liter osorterat restavfall (för verksamheter utan matavfallsinsamling)

150 kornor per kärl

Ingår i hämtningsavgiften

370 liter sorterat restavfall (fritt från förpackningar, matavfall och returpapper)

75 kronor per Kärl

Ingår i hämtningsavgiften

Vid tömning 2 gånger per vecka tillkommer en avgift på 10% av ordinarie avgift.

Vid tömning 3 gånger per vecka tillkommer en avgift på 20% av ordinarie avgift.

Matavfall

Kommunen erbjuder hämtning av matavfall i 140-liters kärl eller i tank.

Det får endast vara matavfall i kärlet eller tanken. Det får inte finnas förpackningar, vätskor, jord, blommor eller trädgårdsavfall i matavfallskärlet.

Observera att kommunen inte har något abonnemang för förpackat matavfall. Vill ni ha hämtning av det är det fritt att vända er till valfri entreprenör.

Priser för hämtning och behandling av matavfall 2022

Behållare

Kr/hämtningstillfälle

Behandlingsavgift

Hämtning av matavfall i 140 liters-kärl

40 kronor per kärl

50 kronor per ton

Hämtning av matavfall i tank upp till 1mᵌ

615 kronor

50 kronor per ton

För varje tillkommande mᵌ i tank

100 kronor per kubikmeter

50 kronor per ton

Grovavfall

Kommunen erbjuder abonnemang för grovavfall i 660 liters-kärl och 1000 liters-kärl.

Priser för hämtning av grovavfall 2022

Kärlstorlek

Pris per kärl och hämtningstillfälle

660 liters-kärl

247:50 kronor

1000 liters-kärl

300 kronor

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster som kommunen erbjuder som ni betalar extra för.

Priser för tilläggstjänster 2022

Tilläggstjänst

Pris

Extra hämtning av restavfall

Ordinarie hämtningsavgift + 250 kronor per kärl

Extra hämtning av grovavfall

Ordinarie hämtningsavgift + 380 kronor per kärl

Betalsäckar (10x160 liter)

600 kronor

Farligt avfall

Farligt avfall som uppkommer i verksamheten kan hämtas av valfri entreprenör eller lämnas på SÖRABs återvinningscentraler mot betalning.

Mer information om farligt avfall på SÖRABs hemsida Länk till annan webbplats.

Regler

Du som verksamhetsutövare är skyldig att hantera avfallet som uppkommer i verksamheten på rätt sätt. Avfallet får inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön och ni ska underlätta återvinning och miljösäker hantering.

Ni är också skyldiga att utforma hämtningsplatsen för era sopor så att det uppfyller kraven för en bra arbetsmiljö. Platsen ska bland annat vara ordentligt belyst och gå att rengöra.

Mer information om vilket ansvar som du som verksamhetsutövare har finns i Avfallsföreskrifterna. De finns att ladda ner under Relaterad information längst ner på sidan.

Felsorteringsavgift

Vid felsortering av avfall debiteras en avgift på 2000 kr utöver kostnaden för hämtningen. Som felsorterat avfall räknas exempelvis elavfall eller farligt avfall i restavfallet. Förpackat matavfall eller plast i matavfallet räknas också som felsortering.

Lagar, föreskrifter och regler

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Upplands Väsby består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen.

Avfallsföreskrifterna

Här beskrivs hur avfall ska hanteras och tas om hand i Upplands Väsby. Till avfallsföreskrifterna hör också tillämpningsanvisningar. De innehåller förtydliganden, kompletteringar och kommentarer till föreskrifterna.

Du hittar föreskrifterna och avfallstaxan här på sidan för Regler och styrande dokument. Länk till annan webbplats.

Avfallsplanen

Avfallsplanen är gemensam med de andra SÖRAB-kommunerna. En ny avfallsplan gäller från år 2021 till år 2032.

Länk till mer information om avfallsplanen på SÖRABs hemsida. Länk till annan webbplats.

Länk till information om avfallsplanen på kommunens hemsida.

Avfallshandboken

I dagsläget hänvisar vi till Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen. Du hittar den genom att trycka på den här länken. Länk till annan webbplats.

Avfallsdispenser

Som fastighetsägare har du rätt att ansöka om undantag från bestämmelserna i kommunens renhållningsordning, dispens. Du som inte kommer att använda din bostad under en längre tid kan ansöka om att göra ett uppehåll i dina hämtningar. Du kan också ansöka om att få avfallet hämtad med längre intervall mellan hämtningarna.

Avfallsdispans kan du få för hämtningar av rest-och matavfall, latrin- och slamtömning. Du måste ansöka hos bygg- och miljönämnden.

Längre sophämtnings-intervall

Om du har anmält din hemkompost till kommunen kan du ansöka om längre hämtningsintervall för ditt restavfall.

 • För permanentbostad ska ansökan vara inne hos bygg- och miljönämnden senast sex veckor före det datum som det nya intervallet ska börja gälla ifrån.
 • För fritidsbostad ska ansökan vara inne hos bygg- och miljönämnden senast 1 mars samma år.

Uppehåll i din restavfallshämtning

Om du inte ska använda din permanentbostad på minst tre sammanhängande månader kan du ansöka om uppehåll i restavfallshämtningen.

Ansökan vara inne hos bygg- och miljönämnden senast sex veckor före du vill att restavfallshämtningen ska upphöra.

Om du inte kommer använda din fritidsbostad under perioden 1 maj – 31 oktober ska ansökan vara inne vara hos bygg- och miljönämnden senast 1 mars samma år.

Alla dispenser är personliga och upphör att gälla vid ägarbyte eller om förutsättningarna ändras. Uppehåll beviljas i regel för max 1 år i taget.

Om du har flera gemensama restavfallshämtningar med din granne

Om ni är flera som delar på kärl kan du som enskild delägare inte beviljas dispens. Så länge bostaden eller fastigheten används måste ni ha restavfallshämtning och latrin- och slamtömning. Däremot kan ni få längre mellan restavfallshämtningarna om ni ansluter er till matavfallsinsamlingen. På sidan Matavfall hittar du mer information om hur ni anmäler er till den insamlingen.

Handläggning av avfallsdispenser

När du har skickat in din ansökan kommer den att registreras och diarieföras. Efter det tilldelas den en handläggare som granskar den. Behövs det kompletteringar i din ansökan hör vi av oss till dig. När handläggningen är färdig, fattar bygg- och miljönämnden beslut i ärendet. När beslutet är fattat meddelar vi dig. För handläggningen av avfallsdispenser tas en fast avgift ut enligt gällande taxa.

Vid frågor kontaktar du Miljöavdelningen via Väsby Direkt. Telefon: 08 – 590 970 00.

Mail: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 14 november 2022