Återbruk och återanvändning

Återbruk och återanvändning är både bättre för miljön och billigare. I Väsby jobbar vi med återanvändning av material, så kallad cirkulär ekonomi.

Välkommen på Återbruksfestival!

Väsbys första återbruksfestival arrangeras lördagen 21 september på Hembygdsgården. Dagen kommer fyllas med inspirerande aktiviteter och underhållning på temat återbruk.

Information om utställare och programpunkter

Ägodela

Grundprincipen i att ägodela är att istället för att äga saker så lånar, delar, byter och hyr vi av varandra. På det sättet spar vi på miljön och ekonomin. Du kan till exempel låna sport- och friluftsprylar gratis på Fritidsbanken eller böcker och tidningar på biblioteket. Du kan också låna ut saker som du har. Genom olika hemsidor och appar kan du låta andra använda dina grejer så de slipper köpa.

Lista på appar och platser där du kan ägodela

Biblioteket

Här kan du låna böcker och tidskrifter.

Messingen

Clas Ohlson

Här kan du hyra verktyg istället för att köpa.

Claes Ohlsons hyrtjänst

Fritidsbanken

Här kan du låna sporturustning gratis.

Vilundaparken

GrannSaker

Här kan du antingen låna eller låna ut dina saker.

Ladda ner grannsaker-appen Länk till annan webbplats.

Hygglo

En app där du kan hyra eller hyra ut dina saker.

Hygglos webbplats Länk till annan webbplats. Du hittar den även där du laddar ner dina appar.

Ihopa grannbox

En delningstjänst där man kan gå ihop med sina grannar om el-och batteridrivna verktyg.

ihopa grannbox Länk till annan webbplats.

Att lämna saker till återbruk är viktigt och kan också vara roligt. Här har vi några förslag där du kan lämna in dina saker för att de ska få återbrukas. Alla vi som bor i Sverige lever på fyra jordklot om vi räknar hur mycket vi gör av med resursmässigt. Därför måste vi börja använda det vi har mer effektivt genom att hyra, låna, sälja, ge bort och köpa begagnat.

Här kan du lämna saker till återbruk eller hitta saker att återbruka

Myrornas insamlingsbehållare

Här kan du lämna kläder, skor och textil för återbruk.

Behållare finns på återvinningsstationer.

Human Bridge
insamlingsbehållare

Här kan du lämna kläder, skor och textil för återbruk. Tar även emot trasig och förbrukad textil för återvinning.

Behållare finns på återvinningsstationer.

Container för återbruk på ÅVC

Här kan du lämna kläder, saker, möbler med mera för återbruk och begagnat-försäljning.

Smedby Återvinningscentral

Skopan

Samlar in kläder, saker, möbler med mera för återbruk och second begagnat-försäljning.

Finnvids väg 10, webbplats skopan.eu/ Länk till annan webbplats.

Kupan

Röda korsets begagnat-butik.

Björkvallavägen 10

Cykelköket

Öppen cykelverkstad dit du kan komma och lära dig laga din cykel.

Hasselgatan 10

Blocket, Tradera och Schpock

Hemsidor och appar för att sälja och köpa begagnat och nytt.

Googla på säljsidor så får du tips på bra sidor att sälja vidare på.

Loppis

Föredrar du fysisk loppis så finns det många att välja på.

Stockholms marknader listar marknader i stockholm.  Länk till annan webbplats.
Loppistajm är webbplatsen där du kan hitta loppisar att sälja på. Länk till annan webbplats.

Ladan

Begagnat-försäljning, café och verkstad.

Bryggerivägen 6.

Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person. Samtidigt ökar vår konsumtion vilket gör att mer och mer avfall produceras. Vi måste minimera mängden avfall genom att först och främst återbruka sånt som fungerar. Det är först när saker och ting inte längre går att använda som de ska lämnas till återvinning.

Europeiska unionen har tagit fram en avfallstrappa som visar hur vi ska handskas med våra saker. Målet är att vi inte ska ha något avfall alls. Allt ska ses som en resurs i vårt kretslopp.

 1. Minimera
  I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det gör man lättast genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser.
 2. Återanvända
  Ibland har vi inte längre användning för våra saker. En sak som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter. Återanvänd dina prylar till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, lämna till en butik som säljer begagnade saker eller sälj dem själv.
 3. Återvinna
  Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sopsortera och panta burkar.
 4. Utvinna energin
  Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.
 5. Deponera
  Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta och sista alternativet som vi på alla sätt ska försöka undvika.

I Sverige är vi generellt bra på att återvinna och återanvända, men vi kan och måste bli bättre.

Senast uppdaterad: 17 juni 2024