Sopsorteringsguide

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska sortera sina sopor. Här kan du läsa hur du kan sortera ut ditt restavfall. Skulle du vilja veta mer om de olika avfallsfraktionerna och hur vi gör i Väsby, kan du hitta mer på webbsidorna som delar namnet på den fraktionen du är ute efter.

Sortera rätt

Några tips på hur du ska tänka när du sorterar

  • Går det att äta är det matavfall.
  • Du kan ofta läsa på förpackningen hur den ska sorteras.
  • Om det är farligt för dig eller miljön ska det sorteras som farligt avfall.

Sopsorteringsguiden

Du kan läsa mer om vad och hur du ska sortera på Sörabs hemsida. Där kan du även hitta var du kan lämna ditt avfall.

Sorteringsguiden hittar du här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 december 2022