Trygghetsboende

Trygghetsboende är en mellanboendeform för dig som är äldre. Trygghetsboendet överbryggar glappet mellan vanligt boende och boende med heldygnsomsorg. För att hyra eller köpa en lägenhet kontaktar du själv fastighetsägaren. Du behöver inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende.

Umgås med andra

I ett trygghetsboende finns delade utrymmen för måltider och avkoppling. Här får du möjlighet till social tillvaro tillsammans med andra boende. 

Det kan finnas en bovärd på plats under vissa tider. Bovärdens uppgifter kan se olika ut på olika trygghetsboenden. Har du ett större behov av hjälp kan du ansöka om hemtjänst.

Seniorboende

Seniorboenden är helt vanliga bostäder. Du hyr eller köper din bostad på egen hand. Ofta finns det en åldersgräns som du måste uppnått. Du behöver inget biståndsbeslut från kommunen för att flytta till ett seniorboende. Du kontaktar själv fastighetsägaren om du önkar flytta till ett seniorboende.

Har du frågor?

Kommunens äldrelots ger information, råd och vägledning i frågor som rör äldre.

Kontakta äldrelotsen

Senast uppdaterad: 15 januari 2019