Möt Jennie och Sandra - två av våra medarbetare

Jennie och Sandra, placeringsenheten på social- och omsorgskontoret.

Jennie och Sandra, två av våra medarbetare

Trots att de arbetar inom olika områden finns en stark teamkänsla på enheten. De tar hjälp av varandra i ärenden, vilket är enhetens styrka.

Jennie är familjehemshandläggare och har arbetat i Väsby sedan 2021. Hennes grunduppdrag är att utreda familjehem och följa upp hur placeringen fortgår och se vad familjerna behöver stöd i.

–Vi träffar familjehemmen och de placerade barnen och har tät samverkan med barnhandläggarna, säger Jennie.

Sandra är barnhandläggare och har arbetat i Väsby i 3,5 år. Hon arbetar med placerade barn och ungdomar från 0-20 år. Några av barnen och ungdomarna är familjehemsplacerade och andra befinner sig på stödboende.

–Vi träffar barn och ungdomar. Vi ser till att deras behov är tillgodosedda. Vi träffar familjehemmen och de biologiska föräldrarna och håller kontakt med andra myndigheter, skolor och BUP, säger Sandra.

Vad trivs du med på ditt arbete?

–Kollegorna! Vi hjälper och stöttar varandra. Men framför allt fungerar vårt dagliga arbete så smidigt, säger Sandra.

–Något jag tycker är utmärkande med Väsby är att vi hjälps åt i alla ärenden. Jag bär med mig en erfarenhet av att äga mina egna ärenden, men här tar man tag i det kollektivt. I Väsby tar vi tillvara på medarbetares intressen. Nu har vi ett projekt igång där vi ska starta grupphandledning för våra familjehem. Jag tycker att Väsby kommun är bra på att uppmuntra önskemål om utveckling, säger Jennie.

Hur har ni lyckats få en sådan bra team-känsla hos er?

–Det sitter i väggarna. När jag började för 3,5 år sedan blev jag väl mottagen, kände en känsla av öppenhet, den stämningen finns kvar, säger Sandra.

–Samarbetet kollegorna emellan, säger Jennie.

Vad var det som fick er att börja arbeta inom Barn- och ungdom?

–Jag brinner för att jobba med barn och ungdomar. I denna roll får jag möjligheten att ha längre relationer med barnen och ungdomarna. säger Sandra.

–Det finns en bredd i uppgifterna. Det som är roligast tycker jag är att jobba med handledning, säger Jennie.

Om en person funderar på att söka en tjänst hos er, vad skulle du vilja förmedla då?

–Här får man möjlighet att påverka sitt eget arbete, driva utvecklingsfrågor. Man får chans att grotta ner sig i det man är intresserad av. Vi har ett synsätt där vi äger våra ärenden tillsammans. Vi sitter i samma korridor och tillhör samma enhet, vilket gynnar samarbetet otroligt, säger Jennie.

–Instämmer! Man lyssnar på gruppens behov. Vi har en extern handledning, där vi fått påverka vilken sorts handledare vi vill ha, säger Sandra.

Senast uppdaterad: 18 april 2024