Möt Malin och Cecilia - två av våra medarbetare

Malin och Cecilia, socialsekreterare.

Malin och Cecilia, två av våra medarbetare

Möt Malin och Cecilia som arbetar på Social- och omsorgskontoret. Malin arbetar sedan hösten 2021 som socialsekreterare i mottagningen för barn och unga där alla orosanmälningar tas emot. Barn-och ungdomsenheten är en enhet med tre olika grupper. En mottagning, en barngrupp och en ungdomsgrupp. På mottagningen är de totalt fyra personer. Cecilia arbetar sedan 2021 i barngruppen som är den grupp som tar över kontakten med barnen efter att de har haft kontakt med mottagningen. I barngruppen utreds barn mellan 0-12 år och består av åtta medarbetare.

Hur ser en vanlig dag ut?

–Vårt arbete på mottagningen kan se väldigt olika ut från ena dagen till den andra. Vårt arbete styrs av akuta ärenden. Vi kan behöva åka till en skola och prata med ett barn, vilket räknas som ett akut ärende. Andra dagar består vårt arbete av möten där vi gör förhandsbedömningar. Vi får in mellan 150-200 ärenden i månaden där barn är inblandade på något sätt. Utifrån dessa ärenden hanterar vi det mest akuta först. Anmälningar kommer in från skolor, sjukvården, polisen och psykiatrin, säger Malin.

–I barngruppen tar vi emot ärenden från mottagningen och öppnar utredning på barnet. Utredningen kan innebära att vi pratar med barn, föräldrar, sjukvård och psykiatrin. Vi åker på skolbesök och hembesök som vi dokumenterar och sammanställer i ett utredningsdokument som blir underlag för vår slutsats.

Vad är det bästa med ert arbete?

–Kontakten med barn är det mest givande! Jag har aldrig mött ett barn jag inte känt något för, säger Cecilia.

–Jag gillar de knepiga ärendena. Det bästa med mitt arbete är när man börja reda upp saker. Det häftigaste är när det börjar ske ett utvecklingsarbete, säger Malin.

Hur har du utvecklats på din arbetsplats?

–Min egen utveckling har varit varierande. Jag har gått från att vara helt ny till att känna att jag kan ganska mycket. Men efter några år landar man i att man kanske inte kan allt, och att det är okej, eftersom vi jobbar med människor. Man lär sig yrkets ramar. När man kan dem så känner man sig också trygg med att kliva utanför dem, säger Malin.

–Som ny får man ta mycket ansvar vilket gjort att jag lärt mig väldigt mycket. Trots att jag ännu inte kan alla processer och system vi använder oss av känner jag mig trygg, eftersom jag fått ett bra mottagande av gruppen, säger Cecilia.

Vad vill du förmedla till en person som funderar på att söka en tjänst hos er?

–Att arbetet är flexibelt. Den ena dagen är inte den andra lik. Man kan försöka planera sin dag, men ofta behöver man svida om. Jag gillar det, säger Cecilia.

–Samma sak hos oss. Man behöver gillar fart och fläkt och kunna hålla huvudet kallt. Vi är en jätterolig arbetsgrupp, vi har kul på arbetsplatsen. Vi har bra arbetsmiljö, fasta chefer på plats och relativt fulla arbetsgrupper, säger Malin.

Senast uppdaterad: 18 april 2024