Möt Jennifer - en av våra medarbetare

Jennifer, kundvägledare på Väsby direkt.

Jennifer, en av våra medarbetare

I två år har vi haft glädjen att ha Jennifer som en av våra duktiga medarbetare på Väsby Direkt, som är kommunens kontaktcenter. Hon hjälper våra medborgare genom att besvara deras frågor och lotsa de vidare till rätt person. Jennifer är examinerad socionom och arbetar framförallt med att besvara frågor om ekonomiskt bistånd och familjerätt.

Vad fick dig att söka tjänsten som kundvägledare hos oss?

–Jag vill arbeta med människor. Av den anledningen valde jag att bli socionom. Jag visste inte att jag kunde arbeta som kundvägledare, vilket var en positiv överraskning. Väsby är en bra pendlarort, jag bor i Uppsala så för mig är det smidigt att ta mig till Väsby.

Vad har du för arbetsuppgifter?

–Väsby Direkt är ett kundcenter dit medborgare ringer för att få svar på sina frågor. Mina arbetsuppgifter är att besvara deras frågor som kan vara väldigt spridda och inom flera olika ämnen samt att vägleda personen rätt. Till min så kallade ”slinga” ringer de personer som framför allt har frågor om ekonomiskt bistånd och familjerätten. Jag utför även administrativa uppgifter, tar emot nyansökningar om ekonomiskt bistånd och är klientens första kontakt. Jag lägger grunden för fortsatt handläggning. Det är ett stort plus, att jag har stor variation av arbetsuppgifter och att vi på Väsby Direkt har bra samarbete med framförallt enheten för ekonomiskt bistånd och Familjerättsbyrån som vi arbetar mot.

Vad är det bästa/roligaste med ditt arbete?

–Jag får möta människor i olika delar i ansökningsprocessen. Personer som kommer in med nyansökningar eller personer som haft ekonomiskt bistånd i flera år. Min uppgift är att vägleda personen rätt för att ge personen förståelse kring de beslut som personen fått, samt vad som förväntas av personen, antingen till en ansökan som är under pågående handläggning eller inför kommande ansökningar, för att ge personen de bästa förutsättningarna i deras ansökan om ekonomiskt bistånd. Det känns som att vi då gjort nytta, att vi kan hjälpa personer utan att de ens behöver ha kontakt med sin socialsekreterare. Det är kul att kunna bidra.

På vilket sätt skapar du värde för Väsbybon?

–Jag bidrar med tillgänglighet. Det är alltid någon som svarar hos oss och vi kan direkt vara till hjälp för medborgare.

Vad trivs du med på ditt arbete?

–Vi har en bra arbetsmiljö och fina kollegor i arbetsgruppen. Det känns också bra när jag varit till hjälp för personen som ringt till oss. Hur har du utvecklats i din roll? Jag har utvecklats och lärt mig väldigt mycket inom min profession. Framför allt om familjerätten och ekonomiskt bistånd. Jag har fått en bred kunskap i min roll som kundtjänstvägledare.

Vad vill du förmedla till den person som funderar på att söka en tjänst hos er?

–Jag vill göra rollen som kundvägledare synlig för dig som också är socionom och visa på bredden och utvecklingen du får inom rollen.

Senast uppdaterad: 18 april 2024