Äldre

Målet för äldreomsorgen i Upplands Väsby kommun är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att äldre kommuninvånare så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i den egna bostaden och få det stöd och den omsorg de behöver.

Du som är äldre kan ansöka om olika former av stöd. Det finns även stöd och träffpunkter som inte är biståndsbedömda.

Det året du fyller 80 år har du möjlighet att få rådgivning och information om vilket stöd och vilken hjälp som finns för dig.

Dagverksamhet vänder sig till dig som är äldre och som har behov av stöd, stimulans och social gemenskap.

​Om du vill träffa andra och delta i olika aktiviteter finns träffpunkterna Rubinen och Kupan. Du kan också knyta nya sociala kontakter via Äldrekontakt.

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Kontakta din vårdcentral om du vill göra en utredning.

Äldreboende är för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

Kommunens äldrelots hjälper dig som fyllt 65 år att hitta rätt information och ger dig stöd och råd i äldrefrågor. Du som är anhörig kan också vända dig till...