Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte har möjlighet att arbeta, gå på en utbildning eller liknande kan lämna en begäran om att delta i en daglig verksamhet. Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om daglig sysselsättning. Du ska vara under 67 år.

Om du har en funktionsnedsättning och tillhör en så kallad personkrets enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du ansöka om daglig verksamhet. Du kan ansöka digitalt, eller lämna in en ansökan, till kommunens LSS-handläggare.

Daglig verksamhet finns med olika inriktningar

Daglig verksamhet är en sysselsättning som har aktiviteter anpassade efter dina behov. Det finns olika dagliga verksamheter som kan erbjuda dig olika aktiviteter.

Information om daglig verksamhet på Väsby stöd och omsorgs webbplats

Kvalitetsgaranti för daglig verksamhet

Du kan ansöka om daglig sysselsättning om du har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta och har svårt att komma igång med aktiviteter. Du kan ansöka digitalt, eller lämna in en ansökan, till kommunens biståndshandläggare.

Din dagliga sysselsättning anpassas efter dina behov

Det är dina behov som styr aktiviteterna på din dagliga sysselsättning. Du kan till exempel ta del av: 

  • sociala aktiviteter
  • studiecirklar 
  • kreativa aktiviteter.

Information om daglig sysselsättning på Nytidas webbplats Länk till annan webbplats.

Kvalitetsgaranti för daglig sysselsättning

Både daglig verksamhet och daglig sysselsättning är avgiftsfri. Du betalar för din lunch.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022