Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte har möjlighet att arbeta, gå på en utbildning eller liknande kan lämna en begäran om att delta i en daglig verksamhet. Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om daglig sysselsättning. Du ska vara under 67 år.

Om du har en funktionsnedsättning och tillhör en så kallad personkrets enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du ansöka om daglig verksamhet. Du kan ansöka digitalt, eller lämna in en ansökan, till kommunens LSS-handläggare.

Daglig verksamhet finns med olika inriktningar

Daglig verksamhet är en sysselsättning som har aktiviteter anpassade efter dina behov. Det finns olika dagliga verksamheter som kan erbjuda dig olika aktiviteter.

Välj utförare själv

Daglig verksamhet ingår i kommunens valfrihetssystem. Det betyder att du får välja daglig verksamhet under förutsättning att du tillhör målgruppen som verksamheten riktar sig till samt att det finns en ledig plats. Det finns en kommunal utförare och en privat utförare. Den kommunala utföraren är Väsby Stöd och Omsorg och den privata utföraren är Frösunda Omsorg.

 

Information om daglig verksamhet på Väsby Stöd och Omsorgs webbplats

Information om daglig verksamhet på Frösunda Omsorgs webbplats Länk till annan webbplats.

Kvalitetsgaranti för daglig verksamhet

Du kan ansöka om daglig sysselsättning om du har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta och har svårt att komma igång med aktiviteter. Du kan ansöka digitalt eller lämna in en ansökan till kommunens biståndshandläggare.

Din dagliga sysselsättning anpassas efter dina behov

Det är dina behov som styr aktiviteterna på din dagliga sysselsättning. Du kan till exempel ta del av: 

  • sociala aktiviteter
  • studiecirklar 
  • kreativa aktiviteter.

Information om daglig sysselsättning på Nytidas webbplats Länk till annan webbplats.

Kvalitetsgaranti för daglig sysselsättning

Både daglig verksamhet och daglig sysselsättning är avgiftsfri. Du betalar för din lunch.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024