Resor, transporter och besök

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att ta dig till olika platser kan ha möjlighet till stöd för att klara av det.

Färdtjänst är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken för dig som har en funktionsnedsättning.

Om du vill resa utanför Stockholms län men inom Sverige, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Om du inte kan resa på egen hand kan du ha rätt till sjukresor mellan hemmet, vård och behandling.

Turbundna resor gör det möjligt för dig, som inte kan ta dig till annan plats att ta del av kommunens utbud av biståndsbedömda insatser.

Du kan ansöka om ledsagning om du på grund av en funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en läkare, till en biståndsbedömd insats eller liknande.

Du kan ansöka om parkeringstillstånd om du har en funktionsnedsättning och behöver parkera nära ditt färdmål. Du ansöker om parkeringstillstånd hos kommunen.