Kompostering av matavfall

Att kompostera innebär att ditt matavfall bryts ner och blir till jord, som du sedan kan använda i din egen trädgård. Alltså inte att förväxla med matavfallsinsamling! Om du vill kompostera ska du anmäla det till bygg- och miljökontoret. Detta gäller även om du vill kompostera enligt bokashi-metoden. Anledningen till varför det är anmälningsplikt på kompostering av matavfall är att det finns risk för olägenhet om det inte sköts på rätt sätt.

Kompostera rätt och minimera risk för olägenhet

Kompostering ska ske i en isolerad och skadedjursskyddad kompostbehållare. Den ska vara placerad så att olägenhet inte uppstår för närboende, det vill säga så långt ifrån din granne som möjligt och gärna på en skuggig plats.

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla komposten fri från skadedjur och att ingen störande lukt uppkommer. Skulle det bli problem kan du bli av med ditt beslut om kompostering av matavfall. Beslutet är personbundet och inte bundet till fastigheten, därför ska en ny anmälan göras tex vid ett ägarbyte, om de nya ägarna vill fortsätta att kompostera.

Läs mer om hur du komposterar för bästa resultat i SÖRAB:s kompostguide Länk till annan webbplats. (Pdf, 829 kB)

Så här arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende till bygg- och miljökontoret, kommer din anmälan att registreras och få ett diarienummer. Därefter kommer den att fördelas ut till en handläggare.

Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver kompletteringar. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Kontakta bygg-och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret kontaktar du via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Avgifter

Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift för anmälan enligt gällande taxa.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022