Prästgårdsmarken

Detaljplanen för Prästgårdsmarken omfattar nya radhus för cirka 65 bostäder samt ett LSS-boende för fem boende.

Byggherrar för radhusen är Boklok Housing, Nordr Eiendom och Väsbyhem.

Prästgårdsmarken
1 Uppdrag
2 Upphandling
3 Byggstart
4 Pågående arbete
5 Slutbesiktning
6 Projektet avslutat

Infrastruktur

Första skedet av den kommunala infrastrukturen är klar inklusive finplaneringen runt BoKloks kvarter (södra området) samt Prästgårdstorget.

LSS-boendet

LSS-boendet är klart

Andra byggherrar

BoKlok har uppfört sina radhus och inflyttning har skett.

Nordr Eiendom kommer att i det mellersta området uppföra ett antal radhus under 2021. Kommunen kommer att därefter utföra finplanering av allmän plats i anslutning till den nya bebyggelsen.

Frågor och svar om projektet:

Här besvarar vi de vanligaste frågorna om projektet.

Nordr, BoKlok och Väsbyhem bygger bostäderna. Kommunen har byggt infrastrukturen, det vill säga, gator, torg, vatten- och avloppsledningar och belysning.

Fyra mindre områden med radhus.

  • På Prästgårdsallén planerar Väsbyhem att bygga hyresrätter.
  • På Prästgårdsvägen planerar Nordr att bygga bostadsrätter.
  • På blivande Pastorsvägen bygger Nordr bostadsrätter.
  • På Diakonivägen har BoKlok byggt bostadsrätter.

Kommunen har anlitat Serneke Anläggning AB för arbetet med vägar, vatten och avlopp .

Första skedet av infrastrukturen är klar. Kompletterande arbeten kommer att utföras när husen i respektive område är på plats. Då färdigställs också trottoarer, planteringar och grönytor.

Första skedet av infrastrukturen är klar. Kompletterande arbeten med asfaltering, plantering och trottoarer kommer att utföras i anslutning till att husbyggnationer inom respektive område är klara.

Det är oklart när Nordr planerar påbörja byggandet av norra delen. Nordrs byggnation av den mellersta delen har startat under 2020. BoKlok är klara med sina byggen. Väsbyhem planeras starta byggnationen under 2021/2022.

Ja, gångvägar upp mot Runbyskolan kommer att hållas öppna.

Nej, man kan köra till alla bostadshus men inte genom området.

Nej, där fortsätter det att vara ett torg. Det har fått en ny utformning med sittbänkar och en lekskulptur planeras. Skulpturen hanteras separat utanför markentreprenaden.

Fyra bilplatser för korttidsparkering är byggda direkt utanför Stallet för att anvädas vid avlämning.

Det här projektet innehåller ingen förändring av trafikförhållandena där.

Nej, men den äldre lekplatsen vid kanten av Väsbyhems bostäder vid Paradisvägens vändplan har rustats upp.

Ja, det området påverkas inte av det här projektet.

Det är en ny LSS-bostad som ersätter den nuvarande på Allhelgonavägen.

Via Prästgårdsallén, Prästgårdsvägen och delvis Kaplanvägen.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på kommunens arbeten är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 8 april 2021