Elda inomhus

I tätbebyggda områden i Väsby bör eldstäder användas för trivseleldning. Det innebär att eldning i eldstad eller kakelugn får göras högst två gånger i veckan och under högst fyra timmar per tillfälle.

Med höjda elpriser har intresset för att värma upp sitt boende med eldstad ökat. Då eldning i eldstad är begränsat i Väsby finns det andra klimatsmarta lösningar för att minska sin elkostnad.

Råd och tips om energieffektivisering

Begränsningen för att elda inomhus beror på att röken som bildas innehåller sot och andra miljö- och hälsoskadliga partiklar. Personer med astma eller allergi kan uppleva röken som besvärlig. I tätbebyggda bostadsområden kan även små utsläpp ha en ganska hög påverkan på omgivningen. Genom att elda rätt kan du minska utsläppen och undvika att grannar störs.

Information om hur vedeldning påverkar miljö och hälsan på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Eldning med pelletskamin

Om du har en pelletskamin kan du elda oftare än två gånger i veckan. En pelletskamin har effektivare förbränning och ger lägre utsläpp än braskaminer.

När du eldar finns flera tips på hur du kan elda på ett säkert sätt och för att minska utsläppen som bildas när du eldar.


  • Se till att lufttillförsel till eldstaden är god. Om elden får för lite luft kan pyreld uppstå och då bildas skadliga luftföroreningar.
  • Använd alltid torr ved. Veden bör ha legat utomhus under tak i minst sex månader och inomhus ett par veckor innan den används. Det är inte tillåtet att elda hushållsavfall, plats eller impregnerat virke. När de eldas innehållet utsläppen giftiga ämnen.
  • Korslägg veden som i en fyrkant och placera sedan tändmedel i toppen av brasan. Använd tändmedel som till exempel block eller tändpåsar för att få en bra fart på elden och minimera utsläppen.
  • Lågan ska vara klargul och det ska inte sota eller imma igen kaminens glas.
  • Askan från att du eldat med ved räkans som hushållsavfall. Askan från oljeeldning betraktas som miljöfarligt avfall och lämnas in på Smedby återvinningscentral.

Fler tips på hur du eldar rätt finns på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.


Information och öppettider till Smedby återvinningscentral.

Om du störs av eldning

Om du blir störd av grannens vedeldning bör du i första hand ta kontakt med den som eldar. Får du inte gehör för dina synpunkter kan du skicka in ett klagomål till kommunens miljöenhet. Miljöenheten utreder om störningen är så omfattande att det är, eller finns risk för, olägenhet. Miljöenheten kan därefter ställa krav på begränsning eller förbud mot eldning. Exempel på begränsning kan vara att eldning endast får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek.

Att utreda klagomål är en process som tar mycket tid. Bedömer miljöenheten att vedeldningen är en olägenhet kan ägaren av eldstaden få bekosta miljöenhetens utredningstid.

Hur anmäler jag störande lukt?

Tänk på att om du lämnar in klagomål blir det en allmän handling eftersom kommunen är en myndighet. Det är svårt att utreda klagomål som inkommer anonymt.

Information om störande lukter.

Kontaktuppgifter till Upplands Väsby kommun.

Senast uppdaterad: 2 april 2024