Kaminer och eldstäder

Vid installation av eldstad finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera att bjälklaget tål belastningen och att avståndet mellan brännbart material och skorsten är tillräckligt. Du ska även ta hänsyn till vad sotaren behöver för att på ett säkert sätt kunna ta sig upp på taket.

Vilka åtgärder som kräver anmälan

Följande åtgärder kräver anmälan:

 • Installation av kamin, eldstad eller rökkanal.
 • En väsentlig förändring av kamin, eldstad eller rökkanal.
 • Kassett eller motsvarande som sätts in i en tidigare öppen eldstad.

Din anmälan ska innehålla:

 • Kontrollplan som beskriver vad som ska kontrolleras under installationen.
 • Plan-, fasad- och sektionsritning där du visar var du vill placera eldstaden samt en ritning med gavelfasad som visar skorstenens höjd över taknock och taktäckningsmaterial.
 • Prestandadeklaration för eldstaden och rökkanaler (beställs hos leverantör).

Att tänka på efter att du gjort en anmälan

 • Innan du påbörjar arbete måste du ha fått ett startbesked.
 • När du installerat en eldstad ska du skicka in ett godkänt besiktningsintyg från en skorstensfejarmästare och en verifierad kontrollplan.
 • Innan du får börjar elda måste du ha fått ett slutbesked.
 • Det är viktigt att komma ihåg att även om kommunen godkänner din installation utifrån PBL kan bygg- och miljökontoret ingripa utifrån miljöbalken med begränsningar eller förbud om omgivningen störs.
 • I tätbebyggda områden bör eldstäder enbart användas för trivseleldning och inte som komplement till ordinarie uppvärmningssystem.

Information om att elda inomhus Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2023