Bryggor och sjöbodar

Vill du bygga en sjöbod eller en brygga vid vattendrag, sjöar och havskuster måste du söka strandskyddsdispens. Ett strandskydd gäller både på land och i vattnet.

Följande kräver bygglov

  • bryggor som ingår i en småbåtshamn
  • förråd, bodar och sjöbodar.

Kräver kräver inte bygglov

  • mindre brygga som ska tillhöra enstaka fastigheter (om den stämmer överens med eventuell detaljplan).
  • friggebod och attefallshus.

Enligt Naturvårdsverket bör man undvika att uppföra bryggor inom ett område med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett sätt som inte är acceptabelt.

Senast uppdaterad: 7 november 2023