Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Kontakta din vårdcentral om du eller en närstående vill göra en utredning.

Symtom på demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanliga symtom kan vara:

  • att minnet blir sämre
  • att förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor blir sämre

Andra förmågor som kan påverkas negativt är:

  • språket
  • tidsuppfattningen
  • orienteringsförmågan

Även känslor som oro och nedstämdhet samt förändringar i beteende kan vara en del av sjukdomen. Sammantaget kan symtomen leda till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från anhörig.

Demensutredning och diagnos

Om du misstänker demens hos dig själv eller en närstående är det viktigt att en utredning sker och att rätt diagnos ställs. Detta är viktigt eftersom symtom som påminner om demens även kan ha andra orsaker som går att bota. För vissa demenssjukdomar finns även medicin som kan dämpa symtomen.

Om du har eller känner någon som har problem med minnet, kontakta din vårdcentral och beställ tid för minnesutredning. 

Är du anhörig?

​Du som är anhörig och stöder en närstående med demens i vardagen kan ibland själv behöva stöd. Du kan då ta del av kommunens anhörigstöd med anhörigcirklar, samtal, föreläsningar och mycket annat.

Information om anhörigstöd

Boende för personer med demens

Du som har en demens diagnos och inte längre har möjlighet att bo kvar i det egna hemmet kan ansöka om vård- och omsorgsboende med inriktning demens.

Information om demensboende

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023