Alkohol och droger

Är du orolig för dina alkohol- eller drogvanor? Sök stöd och hjälp i tid.

Information, stöd och rådgivning

Stödsamtal

Du kan träffa en behandlare eller behandlingsassistent upp till fem gånger för råd- och stödsamtal gällande beroendeproblematik utan beslut från en socialsekreterare. Samtalen syftar till att du ska få stöd och rådgivning kring hur du kan hantera din beroendeproblematik. Önskar du ansöka om ytterligare stödinsatser och behandling genomförs en utredning där ditt behov av hjälp kartläggs.

Mer information till dig som vill komma i kontakt med beroendeenheten.

Stöd och hjälp vid behandling

Du som behöver hjälp för att komma ur ditt beroende av alkohol eller droger får individuellt anpassat stöd och gruppbehandlingar. Det finns ett grundstöd att utgå från och därefter anpassas upplägget utifrån varje persons behov av fortsatt stöd eller förstärkt eftervård.

Kartläggning inför beslut

Tillsammans gör du och en socialsekreterare en bedömning för att kartlägga behov och beslut om eventuell insats. Vi erbjuder i första hand insatser i öppenvård men kan vid specifika behov erbjuda vård på behandlingshem.

Behandlingsformer

i Upplands Väsby kan du erbjudas följande två behandlingar för din beroendeproblematik.

Med stöd av terapeuter sker behandlingen i grupp med andra i samma situation som du. Träffarna sker tre gånger i veckan under tio veckor. Eftervård en gång i veckan upp till sex månader.

Innehåll behandling

Utifrån behandlingen kommer du bland annat att få lära dig om beroendesjukdom, tankefällor, triggers, krisplan, stresshantering, känsloreglering och relationer.

Fenix är en 12-stegsbehandling vilket innebär att du går igenom en metod som är uppbyggd på olika steg. Behandlingen sker i grupp tillsammans med alkohol- och drogterapeuter och pågår fem gånger i veckan under tolv veckor. Det finns möjlighet till eftervård en gång i veckan under sex månader.

Innehåll behandling

Du kommer bland annat att få lära dig om beroendesjukdom, beroendeutveckling, abstinens, affekter och anknytning.

Senast uppdaterad: 9 april 2024