Ung och riskbruk

Du som är i behov av stöd och är yngre än 20 år kan få hjälp och stöd. Är du förälder och orolig för ditt barn? Sök hjälp i tid.

Behov av stöd och hjälp

Det finns olika alternativ till stöd och råd för dig som är ung och befinner dig i riskzonen för att utveckla ett missbruk eller som missbrukar alkohol eller narkotika. Prata med en lärare, skolkuratorn, annan vuxen på skolan eller en vuxen i din närhet. Har du ingen i din närhet att prata med finns det andra som gärna hjälper dig.

Stöd och hjälp till dig som är ung och behöver någon att prata med.

Senast uppdaterad: 9 april 2024