Spelberoende kopplat till spel om pengar, hasardspel.

Spelar du om pengar där dina relationer, ekonomi eller ditt arbete påverkas kan ditt spelande vara början till ett spelberoende.

Stöd och hjälp

Du som behöver hjälp att komma ur ditt spelberoende kan få individuell behandling i form av stödsamtal. Upplägget anpassas utifrån behovet av stöd. Det finns ett grundstöd att utgå från som innebär samtal två gånger i veckan under tio veckor och eftervård en gång varannan vecka under sex månader.

Behandlingen

Du kommer bland annat att få lära dig om hasardspelsyndrom, sughantering, tankefällor, motivation och förändring, ekonomi och budget, förebygga återfall och göra vissa övningar som ska hjälpa dig att stärka upp dig för att bryta ditt beroende.

Nationellt stöd

Information om spelberoende via 1177 Länk till annan webbplats.

Använd dig av tjänsten spelpaus. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 april 2024