Faderskap och föräldraskap

Om ogifta föräldrar inte kan bekräfta fader- eller föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst har Familjerättsbyrån i uppdrag att fastställa det. Detta för att barn har rätt till försörjning, arv samt att känna till sitt ursprung.

Om faderskap och föräldraskap på Familjerättsbyråns webbsida

Senast uppdaterad: 8 februari 2023