Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn far illa ska du kontakta socialtjänsten. Du kan välja att göra en anmälan eller bara fråga oss om råd utan att berätta vilket barn det gäller. Du får vara anonym om du vill. Om du jobbar med barn är du enligt lag skyldig att anmäla.

Du spelar roll

Vart femte barn i Sverige växer upp med minst en förälder som har alkoholproblem. Det visar en rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Det innebär runt 430 000 barn.

Med ökad kunskap och stöd bland vuxna kan fler kliva fram och ta ansvar. Uppmärksamma barnets situation, lyssna och se till att barnet kan få stöd och hjälp.

Spela roll är en nationell uppmärksamhetsvecka som arrangeras 13 – 19 februari med fokus på stöd till barn som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem.

Anmäl dig till digitala seminarier, om hur vuxna kan spela roll, som arrangeras under veckan.

Information och anmälan till digitala seminarier Länk till annan webbplats.

Så gör du en orosanmälan

För att göra en anmälan ring till socialtjänstens mottagning, 08-590 970 70.

Mottagningen är öppen, måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00–12.00 samt onsdag 13.00–16.00.

Skriftlig anmälan

Du kan även göra en skriftlig anmälan, faxa (08-590 733 41) eller maila mottagningen.bou@upplandsvasby.se. För att du inte ska glömma viktig information i din anmälan kan du använda blanketten.

Om ditt ärende är akut och det är efter kontorstid kan du ringa till socialjouren.

Information om socialjour.

Du kan välja att vara anonym

Du kan vara anonym men det bästa är att du uppger ditt namn. Då kan du komplettera uppgifterna senare om det skulle behövas. En anonym anmälan är alltid svagare än en anmälan där någon står för uppgifterna.

När du som privatperson ringer till vår mottagning för att göra en orosanmälan kan du bara vara anonym om du inte presenterar dig. Har du väl sagt ditt namn kan du inte längre vara anonym i förhållande till den som anmälan gäller. 

Enligt lag bör du anmäla

Barn kan fara illa i många situationer av olika orsaker. Socialtjänstlagen säger att var och en av oss som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialkontoret. Du behöver inte vara säker på att något är fel för att anmäla. Det räcker med din känsla av att något inte står rätt till.

Det är socialtjänsten som har ansvar att utreda situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver. Om du är osäker på om du bör anmäla kan du rådgöra med socialtjänsten utan att berätta vilket barn det gäller.

Senast uppdaterad: 10 mars 2023