Separation, skilsmässa

Alla kan få problem i relationer till sina nära och kära. Oavsett vad anledningen är kan det ibland vara bra att ta hjälp av någon utomstående. Det är viktigt att försöka samarbeta kring barnen och ge dem stöd. Här får du information vart du kan vända dig.

Familjerådgivning

Du kan komma till familjerådgivningen när du har problem i din relation. Du och din partner kan få hjälp med att bearbeta olika former av pågående eller tidigare konflikter, exempelvis otrohet eller hot om separation. Det förs inga journaler och ni kan vara anonyma.

Upplands Väsby har avtal med nedanstående sex utförare av familjerådgivning. Det kostar 250 kronor per besök och ni kan få upp till fem samtalstillfällen.

Skilsmässa eller separation när du har barn

En separation eller skilsmässa kan vara svår för alla inblandade. Det är viktigt att försöka samarbeta kring barnen och ge dem stöd.

I Upplands Väsby finns det möjlighet att använda ett digitalt verktyg. Samarbete efter skilsmässa (SES) är ett interaktivt verktyg som kan hjälpa dig som förälder i förändringsprocessen. Du kan använda SES både inför, under och efter en separation och det är gratis. Du eller barnet behöver vara skriven i Upplands Väsby.

Läs mer om hur du kan berätta för barnet om separation, hur barnet kan reagera och vilket stöd finns
Skilsmässa eller separation när du har barn på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

På Ungdomsmottagningens webbplats kan barn själva läsa mer om hur det är att ha skilda föräldrar
Skilda föräldrar - Umo.se Länk till annan webbplats.

Samarbetssamtal

Föräldrar som håller på att separera eller är separerade kan ha svårt att komma överens i frågor som gäller sina barn. Det kan handla om vårdnad, boende, ekonomi och umgänge. Exempelvis var barnet ska bo och hur barnet ska träffa den förälder som hen inte bor med. Målet med samarbetssamtalen är att ni ska hitta lösningar som blir bra för barnet.

Samarbetssamtal är frivilliga, gratis och ingen dokumentation sker.

Läs mer och ansök om samarbetssamtal på kommunens webbplats

Tvist i domstol

Det kan hända att föräldrar inte lyckas lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal. Då kan en förälder vända sig till tingsrätten för att få saken prövad av domstol.

För att domstolen ska ta upp ett ärende i frågor som gäller vårdnad, boende eller umgänge krävs ett genomfört informationssamtal hos Familjerättsbyrån.

Äktenskapsskillnad och bodelning

Om du vill skilja dig ska du vända dig till tingsrätten. Vid en skilsmässa gör ni också en bodelning.

Om skilsmässa och bodelning på Sveriges domstolars webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024