Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Om du som anhörig har en närstående med en funktionsnedsättning kan du ansöka om korttidsvistelse. En korttidsvistelse innebär att din närstående får byta miljö och kan få möjlighet till personlig utveckling.

Vad är korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en insats som din närstående med en funktionsnedsättning kan lämna begäran om. En begäran innebär att du ansöker om stöd. En korttidsvistelse kan ge din närstående möjlighet att byta miljö, vila och utvecklas som person. Du som anhörig får möjlighet till avlösning.

Var finns korttidsvistelse?

Korttidsvistelse kan antingen vara på ett korttidshem, ett läger eller hos en annan familj.

Hur ansöker jag?

Du gör en så kallad begäran som betyder att du lämnar en ansökan om korttidsvistelse. Du kan ansöka digitalt eller lämna in en ansökan till kommunens LSS-handläggare.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024