Personlig assistent

Om du är under 65 år och på grund av din funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i din vardag har du möjlighet att ansöka om personlig assistans.

Om du är under 65 år och på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp med till exempel att sköta din personliga hygien, klä dig, äta samt att komma ut i samhället kan du få personlig assistans.

Kontakt

Om du behöver hjälp under 20 timmar per vecka ansöker du hos kommunens LSS-handläggare. Du kan ansöka digitalt eller via en pappersblankett. Du når kommunens LSS-handläggare via Väsby Direkt.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett stöd som är anpassat efter dina behov. Det innebär att du har ett antal personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet.

Vad kan en personlig assistent hjälp mig med?

En personlig assistent kan bland annat hjälpa till med:

  • personlig hygien
  • måltider
  • på- och avklädning
  • förflyttningar
  • kommunikation.

Information om personlig assistans på Väsby Stöd och Omsorgs webbplats

Kvalitetsgaranti för personlig assistans

Senast uppdaterad: 8 maj 2024