Avlösarservice i hemmet

Om du får stöd av en förälder eller anhörig i din vardag kan du ansöka om en avlösare som kommer hem till dig och ger dig stöd.

Vad är en avlösare?

En avlösare kommer hem till dig och under tiden kan din anhörige eller din förälder utföra andra aktiviteter, eller umgås med något av dina syskon. Du kan få stödet av avlösaren både regelbundet och tillfälligt. 

Vem kan få avlösarservice?

Barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som bor tillsammans med sin familj kan få avlösarservice i hemmet. För att beviljas avlösarservice måste den som lämnat en så kallad begäran ha en tillhörighet till någon av personkretsarna inom LSS.

Hur ansöker jag?

Du gör en så kallad begäran som betyder att du lämnar en ansökan om avlösarservice. Du kan ansöka digitalt, eller lämna in en ansökan, till kommunens LSS-handläggare.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024