Kris och beredskap

Information om kriser, om hur kommunen jobbar med krishantering och beredskap, och om hur du själv kan förbereda dig för att klara en kris.

Det försämrade säkerhetsläget

Det oroliga läget i vår omvärld kan väcka frågor och skapa oro. På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information från myndigheter om läget just nu. Där finns frågor och svar om situationen för både barn och vuxna, och stöd och råd för den som är orolig.

Information om säkerhetsläget på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Skyddsrum är till för att ge befolkningen skydd vid krig. Här finns information om hur du hittar dem.

Läs om hur du kan förbereda dig för att bättre klara ett krisläge.

Om det blir elbrist kan delar av elnätet stängas av. Elen går då i första hand till verksamheter som är samhällsviktiga.

Om det sker en svår störning i en samhällsfunktion eller en stor olycka finns ett varningssystem som heter VMA.

Kärnkraftverken i Sverige har system som ska skydda mot fel. Vid en olycka kan det i värsta fall bli utsläpp av radioaktiva ämnen till omgivningen.

Vid nödsituation ska du alltid ringa 112. Om olyckan redan varit framme kan du få stöttning av någon av kommunens resursgrupper.

Varje kommun ska ha ett handlingsprogram som beskriver kommunens arbete vid olyckor.

I Upplands Väsby finns inga företag som utgör en risk för kemikalieolyckor. Däremot kan kemikalier transporteras genom Väsby.

Kommunen har olika försäkringar för olika ändamål. Till exempel finns det en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Upplands Väsby kommun har en krisorganisation som kan aktiveras vid en kris.

Upplands Väsby kommun är en del av Samverkan Stockholmsregionen. Det är en satsning som drivs av ett 40-tal aktörer.